20170919
Fyrklšversgatan
Bo2021 Frida Winter©/ Visuell Kommunikation

Idag tisdag var det äntligen dags för det första spadtaget för hela BoStad2021. Det togs på Fyrklöversgatan på Hisingen, ett av 31 delprojekt som ingår i satsningen. På plats var alla byggaktörer i BoStad2021, tjänstemän och chefer från Göteborg Stad, de närmaste grannarna och flera politiker - med bostadsminister Peter Eriksson i spetsen.

Till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 ska göteborgarna få 7000 extra bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion. Det är ett löfte som branschen och ansvarigt kommunalråd presenterade den 28 april 2015. För att lyckas pågår ett unikt samarbete där Göteborgs Stad och byggaktörerna arbetar parallellt med flera moment samtidigt. Det innebär till exempel att byggnader och allmän plats projekteras innan detaljplanen är klar och att bygglovsprocessen påbörjas parallellt med planarbetet.

Regeringen följer BoStad2021

- Det har varit ett hårt arbete att snabba upp bostadsbyggandet i Bostad 2021-projektet, därför är jag glad att det visat sig kunna fungera som föredöme för annat byggande, säger Ulf Kamne (Mp), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Satsningen följs med ett nationellt intresse från regeringen för att se om det kan vara ett nytt arbetssätt för fler kommuner att ta vid. På så sätt kan Sverige få en mer effektiv byggnadsprocess och öka bostadsbyggandet. Idag var det dags för ett symboliskt första ”spadtag” för satsningen BoStad2021. På plats på Fyrklöversgatan var bostadsminister Peter Eriksson (Mp), kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och byggaktörernas representant Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg. Tillsammans med lokala förskolebarn lade de ett pussel som bildade en Göteborgskarta med de 31 delprojekt som ingår i satsningen.

Bidrar till ett mer hållbart samhälle

- Bostadsbristen ser vi inte bara i Göteborg utan i de flesta kommuner i Sverige. Vi följer den här satsningen med spänning och tar del av den forskning som följer. Den här satsningen kommer påverka byggnadsprocessen generellt i Sverige och även bidra till ett mer hållbart samhälle. Bostadsbyggandet ligger på höga nivåer i Sverige just nu, och för att det ska förbli så behöver även processerna effektiviseras, säger Peter Eriksson.

Ann-Sofie Hermansson instämde i Peter Erikssons tal men framhöll även vikten av att BoStad2021 resulterar i fler bostäder i hela Göteborg.

-Jag är stolt över att vi i Göteborg kraftsamlar kring en sådan unik satsning som BoStad2021.Den ska bidra till ett mer hållbart och jämlikt Göteborg och tillföra extra 7000 bostäder som verkligen behövs här. En bostad är en förutsättning för att alla göteborgare ska kunna leva ett gott liv.

Till vintern ska de sista detaljplanerna som ingår BoStad2021 antas, vilket gör att samtliga bostäder kan starta sin byggnation.

Ett nära samarbete

-Den här satsningen är viktigt för byggaktörerna, här får vi möjlighet att vara delaktiga i att utveckla Göteborg. Samverkan mellan parterna är utvecklande och vi jobbar väldigt nära tillsammans. Vi lär av varandra och alla aktörer är väldigt engagerade.Vi har tillsammans hittat en modell som fungerar och som snabbar upp processen. Vi kommer att kunna ge göteborgarna många nya bostäder de närmsta åren, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg, som bygger på Fyrklöversgatan.

Bild: Barn från Sockenvägens förskola som ligger i området där de nya bostäderna ska byggas var med och lade ett pussel över de 31 projekt som ingår i BoStad2021.

 • Byggstart
Sannaparken.

Kvarteren kring den gamla Fixfabriken i Majorna har en anrik historia, med rötter i en boplats från stenåldern. Här ska 1000 nya bostäder byggas, varav 250 ingår i BoStad2021. Planerna för kvarteren tar nu alltmer konkret form.

Med sitt både stads- och havsnära läge förväntas Fixfabriken bli mycket eftertraktat. Några av aktörerna i området är HSB och Balder. Planering pågår för fullt. Detaljplanen har nyligen varit ute på granskning, vilken var färdig 22 augusti. Förhoppningen är en lagakraftvunnen detaljplan i början av 2018.

En del äldre byggnader i det tidigare industriområdet kommer att bevaras och tillsammans med ca 1000 nya bostäder bilda en blandad stadsmiljö. Bland annat planerar HSB att omvandla delar av den gamla Fixfabrikens fina kontorsbyggnad för boende och andra spännande ändamål. Byggnaden  kommer att bilda en välkomnande entré till området. Bostäderna kommer att ligga i hus med varierande höjd, med många fantastiska möjligheter till utsikt. HSB:s tankar går i riktningen ”modern Majornakänsla”. Husens charm kompletteras med mysiga innergårdar och möjlighet till privat utevistelse på generösa balkonger.

Intilliggande Sannaparken är omedelbar granne till de kommande bostäderna och blir också den en oas för rekreation och uteliv. Möjlighet att parkera bilen planeras i nybyggda garage.

Ända sen starten har projekt Fixfabriken erbjudit åtskilliga moment av möjlighet till dialog. Bland annat finns sedan flera år projektlokalen ”Fixfabriken” på Karl Johansgatan. De 250 bostäderna som ingår i BoStad2021 planeras bli bostadsrätter och säljstart beräknas till 2018.

Bilden här ovan föreställer Sannaparken.

 

 • Detaljplanearbete
 • Fixfabriken
merkuriusgatan_aktuellt

På tisdagens möte i byggnadsnämnden godkändes detaljplanen för Merkuriusgatan i Bergsjön. Nu ska planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. Sedan krävs bara bygglov innan spaden kan sättas i marken! På Merkuriusgatan planeras för cirka 300 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, samt en förskola. Byggaktörer är Familjebostäder, Egnahemsbolaget, HP Boendeutveckling samt UBAB. Läs mer om detaljplanen för Merkuriusgatan här. För att se bilder och läsa mer på byggaktörernas sidor, klicka här.

Byggnadsnämnden bestämde också att bordlägga detaljplanen för Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan. Det innebär att politikerna skjuter upp diskussionen om detaljplanen till ett senare tillfälle.

Bild: Illustration över hur Merkuriusgatan kan komma att se ut. Arkitekt är Andreas Åkerlund, Arkitekthuset.

 

 

 

 

 

 

 • Merkuriusgatan
jubileumspaviljongen

Nu på onsdag den 16 augusti drar Kulturkalaset igång i Göteborg. Stadens 400-årsjubileum, som BoStad2021 är en del av, deltar med en egen paviljong i Bältesspännarparken. Självklart kommer BoStad2021 vara på plats i paviljongen och svara på frågor om våra 7000 extra bostäder som ska stå inflyttningsklara 2021. Kom och träffa oss nu på onsdag, torsdag och fredag mellan klockan 12-19! Programmet för samtliga aktiviteter i Jubileumspaviljongen hittar du här.

Bild: 400-årsjubileet/Göteborg & Co

aktuellt_nymilsgatan_byggare

Nu tar bostad2021.se lite sommarledigt. Men arbetet i projektet pågår för fullt och till hösten ser vi fram emot det allra första spadtaget inom BoStad2021. Det får du veta mer om när vi är tillbaka i mitten av augusti. Glad sommar!

Bilden här ovanför visar det pågående rivningsarbetet på Nymilsgatan.

 

 

 • Nymilsgatan
kosmosgatanzenitgatan_aktuellt

Ytterligare en detaljplan inom BoStad2021 har vunnit laga kraft. Denna gång är det Kosmosgatan/Zenitgatan i Bergsjön. Här ska det byggas cirka 150 nya bostäder, varav 70 radhus. Läs mer om projektet på Göteborgs Stads plan- och byggsida eller på Balders projektsida.

Bilden här ovanför visar en skiss på hur det nya kvarteret på Kosmosgatan/Zenitgatan kan komma att se ut.

 

 

 • Kosmosgatan/Zenitgatan
 • Laga kraft
adventsvagen_poseidon_aktuellt_

Glada nyheter! Nu har det första bygglovet inom BoStad2021 beviljats – på Adventsvägen i Kortedala. Här ska Poseidon bygga 125 nya bostäder. Läs mer om de nya lägenheterna på Adventsvägen på vår projektsida eller på Poseidons hemsida. Vill du läsa pressmeddelandet från stadsbyggnadskontoret hittar du det här.

Ett beviljat bygglov är sista steget i planprocessen och innebär att byggstart kan ske inom kort.

Bilden ovan visar en skiss på hur de nya bostäderna på Adventsvägen kan komma att se ut.

 

 

 • Adventsvägen
 • Bygglov
nymilsgatan_aktuellt

I förra veckan hade byggnadsnämnden i Göteborg sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. För BoStad2021s del beslutades det om granskning för följande projekt: Fixfabriken, Olof Asklundsgata, Gunnestorpsvägen, Långströmsgatan, Nordöstra Gårdsten och Gårdstens Centrum.

Byggnadsnämnden sammanträder igen i slutet av augusti. Men arbetet i BoStad2021 stannar inte av, det pågår för fullt under sommaren. Just nu utför Göteborgs Stad förarbeten på både Radiotorget och Nymilsgatan för att bostadsbyggandet snart ska kunna starta. Bilden här ovan visar rivningsarbetet på Nymilsgatan.

Vill du veta mer om planerna för de 31 projekten som ingår i BoStad2021? Läs mer här.

 

 

 

 

 

 • Granskning
 • Nymilsgatan
 • Radiotorget
radiotorget_jm_aktuellt2

Nyligen antogs detaljplanen för Radiotorget i Järnbrott. Här planeras för totalt 114 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Bostadsbolaget står för hyresrätterna, JM och Seniorgården för bostadsrätterna. Hur lägenheterna kommer att se ut? En glimt av området får du genom JMs nytagna bilder i detta inlägg.

Just nu utför Göteborgs Stad förberedande arbete på Radiotorget. Byggstart sker i höst. Här kan du läsa mer om detaljplanen för området.

radiotorget_jm_aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Byggstart
Smiling teenage girl covering her laughing friend's eyes while in the middle of playing a competitive computer game in a sunlit bedroom

Detaljplanen för Tunnlandsgatan (Kaverös) har vunnit laga kraft. Här planeras för 180 nya lägenheter. Nu återstår bara bygglov för att spaden ska kunna sättas i marken. Läs mer om projektet här.

Med Tunnlandsgatan har fem detaljplaner inom BoStad2021 vunnit laga kraft. Härnäst ser vi fram emot fler antaganden, fler laga kraft-vunna planer och - det allra första spadtaget inom BoStad2021 - som tas nu i höst.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
 • Laga kraft
 • Stadsutveckling
 • Tunnlandsgatan