ikano-flatas-genrebild-format-920x570

Ikanos BoStad2021-projekt på Distansgatan/Marconigatan tar sats i globala utvecklingsmål för att skapa boende med delaktighet. Här berättar Ikano och projektledaren Marie Sandstedt mer om Ikanos visioner när de skapar nya bostadsområden.

Ett av Förenta Nationernas globala utvecklingsmål för världen är att skapa hållbara städer och samhällen. Det är en ganska tuff målsättning men det är faktiskt en självklar del när vi på Ikano Bostad planerar och bygger nya kvarter.

Vi säger att vi bygger för de många människorna genom att skapa hållbara stadsdelar och boendemiljöer som folk trivs i. Men hur funkar det konkret? Redan i den tidiga planeringen av ett kvarter – och då pratar vi kanske tre, fyra år innan det är dags för boende att flytta in – jobbar man med att planera för solceller på taken, innergårdar som är gröna, förrådsutrymmen som känns säkra och fundera ut bra lösningar för hur lägenheterna ska se ut.

Vi ser också hur vi kan blanda upplåtelseformer, det vill säga bygga kvarter med både hyres- och bostadsrätter och kanske något serviceboende av något slag. Då skapas möjligheter för människor med olika bakgrund och behov att mötas. Det tror vi skapar trivsel och trygghet i vardagen. Det här tänket finns med i Ikano Bostads projekt i Högsbo. Marie Sandstedt som är projektledare här säger:
- Förutom den lugna innergården med grönska och plats för gemenskap kommer även omgärdade kvartersstråk att utformas som ett gemensamt socialt rum med möjlighet till lek och sociala möten med de människor som bor i grannkvarteren. En trädplantering kommer att återskapas och runt om hela bostadsområdet och grönskan fortsätter även upp på delar av husens fasader.

Vi vill engagera och inkludera människor och få dem att bli delaktiga i samhället. Det är något som alla vill, också kommunerna och våra kollegor i byggbranschen. Vi vet att tillsammans kan vi skapa hållbara stadsdelar och samhällen och på så sätt få en bättre framtid.

> Projektet på Ikanos webbplats
> Alla BoStad2021-projekt

martin-storm-format-920x570

Martin Storm intervjuas på Göteborg stads stadsutvecklingswebb. Martin Storm är  chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret och arbetar med BoStad2021. Han berättar i intervjun bland annat om hur han tror att rätt stadsplanering kan länka samman göteborgarna ännu mer i framtiden.

> Läs hela intervjun på Göteborg stads stadsutvecklingswebb

Foto: Lo Birgersson

gardsten_botrygg-920x570

Gizella Puskas på Tengbom har varit med och tagit fram Botryggs BoStad2021-område i Nordöstra Gårdsten. Här berättar hon om arbetet med projektet som arkitekt och som en del av BoStad2021.

Hur kom Tengbom med i BoStad2021?
– Vi har arbetat mycket tillsammans med Botrygg som bygger mycket bostäder. Vår beställare såg möjligheter i Gårdsten och var mån om att ge något tillbaka till staden och invånarna. Norra Gårdsten är kanske inte det mest lukrativa området att bygga i men Botrygg ville trots det erbjuda möjligheten för Gårdstensborna att göra bostadskarriär från hyresrätt till bostadsrätt och på så sätt stärka området och öka trygghetsaspekten.

Hur ser du som arkitekt på satsningen BoStad2021?
– Det kan innebära risker med att bygga mycket under kort tid. Vi kan se det i resultatet av delar av miljonprogrammet. Vi ser dock även många fördelar med satsningen 2021. Planprocessen har gått snabbare och vi har fått arbeta på ett lite annat sätt. Parallellt med planprocessen har vi arbetat med systemhandling/bygglov. Innan beviljat bygglov drog vi igång arbetet med bygghandling. Nu ska det snart börja byggas, så det har gått fort kan man ju säga!

Hur har ni resonerat när ni tagit fram husen?
– Till en början låg fokus på att lösa alla basbehov som tillgänglighet, buller och parkering. Vi fick ju inte den lättaste av tomter utan en norrsluttning med en väldigt brant lutning. Tillsammans med vår beställare ville vi erbjuda Gårdsten något annat än vad som finns där idag. Gårdsten består främst av långa och höga lameller med platta tak. Därav kom vi att arbeta med en mer uppbruten struktur och olika varianter och lutningar av sadeltak. En stark önskan från kommunen var även att skapa en stadsgata efter Gårdstensvägen vilket vi tog fasta på, med längsgående lameller i olika storlekar samt den lilla miljövaktarbostaden på två våningar som kantar gatan. Den uppbrutna strukturen ger mellanrummen, där naturen från den bakomliggande skogen har möjlighet att tränga fram. Byggnaderna är också färgmässigt inspirerade av naturen i området med mörka kulörer av grön, brun och grå.

 

Ytterligare läsning


Nordöstra Gårdsten på Botryggs webbplats

 

  • Nordöstra Gårdsten
volrat_tham_kranbil_beskuren_20181031_webb_1000px

BoStad2021-projektet på Volrat Thamsgatan är i rask takt på väg att bli det första BoStad2021-huset att stå färdigt. Vi besökte byggplatsen just när byggställningarna nedmonterades.

63 studentlägenheter byggs just nu på Volrat Thamsgatan 15 i Johanneberg. Lägenheterna är bostadsrätter med en snittstorlek på 27 kvadratmeter. Projektet drivs av Fredrikssons Förvaltning och Tornstaden Projektutveckling, för byggandet står Byggnadsaktiebolaget Tornstaden. Christer och Göran Fredriksson berättar att deras planer för tomten startade redan 1997. År 2014–2015 tog projektet ordentlig fart när studentbostäder blev förslaget för byggnation. Ett halvår senare kom projektet med i BoStad2021. Lägenheterna upprättas som är bostadsrätter och samtliga lägenheter har sålts till studenter.

– Vi tror att det kommer vara studenter som bor här framöver också. Vi har marknadsfört det som studentboende, t.ex. genom storleken på lägenheterna och gemensam tvättstuga berättar Christer Fredriksson från Fredrikssons förvaltning. Thomas Jungell från Tornstaden Projektutveckling berättar att intresset för studentbostäderna varit mycket stort: – Väldigt roligt, det visar på efterfrågan på små lägenheter i citynära lägen. Vi har också försökt skapa en egen identitet för huset berättar Thomas. Bland annat genom namnet Volrat Tham Studio Apts. På informationsmötet som arrangerades på Världskulturmuseet var 300 personer på plats och 450 personer följde livesändningen.

[gallery size="large" ids="850"]

Parallella processer
Göran Fredriksson, Fredrikssons Förvaltning, konstaterar att det gått ”rakt fram” och att projektet ställt upp på viljan att vara på hugget i arbetssättet med parallella processer. Christer Fredriksson konstaterar: – Det känns helt naturligt med parallella processer, varför dra ut på det? Från byggaktörens sida har det varit positivt att arbeta tillsammans med staden och arbetet har varit lösningsorienterat. Thomas som kom in för ett år sedan konstaterar också att det känns som att planprocessen fungerat smidigt.

– Det känns helt naturligt med parallella processer, varför dra ut på det?

Under besöket tas byggställningarna ner. Nu är fokus att få huset tätt. Verksamheten inne i huset är i full gång: det målas, gips sätts upp på innerväggarna och badrum kaklas med hjälp av laserlinjer. Under rundturen i huset tar besökaren del av hur huset i olika faser växer fram när olika våningsplan kommit olika långt.

– Vi började täcka av och spränga precis innan årsskiftet 17/18. I maj kom sedan prefaben. Då drog vi igång på riktigt. Vi körde på över semestern. Tolv veckor och så var huset uppe. Första veckan i augusti plockade vi ner byggkranen berättar Martin Andersson som är Tornstadens platschef.

– Det logistiska har varit det svåra. Vi har stängt av hela gatan och behövt leda om, när det kommer leveranser. Vi får planera för att få till leveranserna och på planerade tider men det har funkat berättar Martin vidare.  En annan sak som projektet fått tänka extra på är sprängningsarbetet av berget. Med en Chalmerstunnel och dessutom viktig vattenledning i marken har teamet fått ha noggrann uppsikt och inte heller tillåtits spränga stora block. Men nu står huset med en panoramautsikt ut över Göteborg. Den 29 april 2019 är det dags för första inflyttning.

[gallery link="file" size="medium" ids="846,848,847"]

Fakta Volrat Thamsgatan
Volrat Thamsgatan har fått sitt namn efter Volrat Tham (1629–1700). Han föddes i Landsberg i Sachsen 1629 och kom till Göteborg 1658. Han var rådman och ägare till landeriet Stora Katrinelund.

 

  • Volrat Thamsgatan
spadtag_liggande-2

På Merkuriusgatan i Bergsjön strålade de olika byggaktörerna och representanter för Göteborgs Stad samman i höstsolen för att gemensamt ta det första spadtaget till 300 nya lägenheter. Med var även jagvillhabostad.nu som deltar i Familjebostäders projekt.

Spadtaget förrättades gemensamt genom en snillrik gemensam spade med tre förgreningar. Detta ”trippelspadtag” genomfördes av representanter från jagvillhabostad.nu, Framtidens tillförordnade vd och koncernchef Martin Blixt och Håkan Jansson från HP Boendeutveckling. På plats deltog representanter från HP Boendeutveckling, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolagetm Familjebostäder och Göteborgs Stad.

[embed]https://youtu.be/6bXwkEv2nCI[/embed]

[embed]https://youtu.be/s6hJ8C022Lc[/embed]

[embed]https://youtu.be/9SRLc3qduRo[/embed]

På Merkuriusgatan kommer totalt omkring 300 nya bostäder att byggas, både hyresrätter och bostadsrätter. Det blir den första nybyggnationen sedan området skapades på 1960-talet. HP Boendeutveckling kommer att bygga 164 bostadsrätter åt Brf Bergstoppen. Framtiden Byggutveckling kommer uppföra 2 punkthus och 2 lamellhus som tillsammans blir 87 lägenheter för Familjebostäder. Bolaget har också haft ett samarbete med jagvillhabostad.nu för att få med unga vuxna i utformningen av lägenheter. Tolv av lägenheterna är öronmärkta till unga vuxna. Egnahemsbolaget bygger omkring 60 bostäder i flerbostadshus med två till tre våningar.

Kjell Björkqvist, 2:e vice ordförande i Framtidens styrelse lyfte fram samarbetet och viljan att visa att det går och vara först på plats:
– Fantastiskt roligt att komma ut på byggarbetsplatsen och se hur vi tillför göteborgarna 300 bostäder i samverkan mellan Framtidenkoncernen och privata byggaktörer.

[gallery link="file" size="medium" ids="841,842,843,844"]

Foto: Carolina Seybold, Familjebostäder

  • Merkuriusgatan
Foto: Balder

Balder bjöd den 23 oktober in till det första spadtaget på Långströmsgatan där cirka 450 lägenheter ska byggas som en del i BoStad2021.

Solen sken över Långströmsgatan när Erik Lavehall, affärsansvarig på Balder och BoStad2021-projekten, hälsade deltagarna välkomna. Representanter från byggaktörssidan och staden höll sedan tal. Ceremonin avslutades med ett gemensamt spadtag av Jahja Zeqiraj, Erik Selin, Jan Rinman och Erik Olofsson.

Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj som själv vuxit upp i trakten välkomnade nybyggnationen och Erik Selin, vd för Balder, tog upp de gemensamma strävandena från företagets och stadens sida i att få till en bra detaljplanering. Jan Rinman, biträdande trafikdirektör Göteborgs stad, berättade i sitt tal om samverkan och arbetet med att bygga om Långströmsgatan och dra ledningar. Erik Olofsson, vd för Tornstadens byggbolag som bygger området, tog upp vikten av att störa de boende så lite som möjligt och att verka för en smidig byggprocess. På plats var även Hasse Andersson från Sveriges radio P4 Göteborg som sände live.

[embed]https://youtu.be/mzOveoOf-xE[/embed]

[embed]https://youtu.be/hxgTgkkOzBo[/embed]

[embed]https://youtu.be/WeB5mwXcZ6k[/embed]

Längs Långströmsgatan uppförs ca 450 bostäder i form av punkthus och lamellhus. Samtidigt rustar Balder upp de befintliga fastigheterna som är från 1960-talet. De nya bostäderna som ingår i BoStad2021 beräknas stå klara under 2019.

  • Långströmsgatan
adventsvagen_byggnation_bilduppat-format-920x570

BoStad2021-projektet på Adventsvägen i Kortedala ligger bra till för att bli ett av de första som färdigställs. Framtiden Byggutveckling uppför här tre punkthus med 125 hyreslägenheter. De består av en blandning av ettor, tvåor, tre och fyror. Högst upp på plan 10 i varje hus finns en lägenhet som bjuder på en vidunderlig utsikt. Det första huset är på väg att bli klart medan de andra två som påbörjats kommer byggas parallellt. Just nu är cirka 50 byggarbetare på plats. Anna Wetterberg från Framtiden Byggutveckling är projektledare för projektet.

Hur är statusen på Adventsvägen?
– Bra! Vi blir klara i tid. Vi har sagt att lägenheterna ska vara klara i slutet av året (2019) men nu ser vi att vi kan lösa ett hus i juni och de andra två i november och december. Det har flutit på väldigt bra och funnits en bra dialog med entreprenören.

Hur är det att verka i Kortedala?
– Jag har inte varit här så mycket innan men har fått en positiv bild! Det är ett trevligt område med mycket grönt. Även om mycket berg försvunnit i samband med byggandet så ska det gröna finnas kvar. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda fler bostäder här och det är ju nära stan. När jag går till och från vagnen har det hänt att boende i området kommer och frågar om jag jobbar med detta. De är nyfikna och det är jättekul att folk kommer fram och frågar berättar Anna.

När jag går till och från spårvagnen kommer många och frågar om jag jobbar med detta. De är nyfikna och det är jättekul att folk kommer fram och frågar.

Tidigare var det bland annat parkering där husen byggs. Ersättning för parkeringsplatserna blir ett nytt parkeringshus. Framtiden Byggutveckling drar om en befintlig gångväg mellan Helgdagsgatan och Adventsvägen åt Park- och naturförvaltningen samt tryggar upp den andra gångvägen som kommer att gå runt de nybyggda husen. Husen kommer att bidra till mer liv och rörelse i området som byggdes på 1950-talet i samband med att det moderna Kortedala växte fram.

Ni hör till projekten som kan bli klara först. Hur känns det?
– Det hade varit gött att få första inflytt! skrattar Anna. Men hon tillägger att teamet just nu tänker på ”tätt hus”, att de inom kort kan ta ner byggställningarna och att huset då ska vara tätt, något som också testas ordentligt.

– Då takstolarna för hus 1 är på planerar vi att fira detta med en taklagsfest som kommer att ske på bygget under en lunch berättar Anna.


Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon som kommer att äga och förvalta hyresrätterna.


[gallery link="file" size="medium" ids="831,832,833,828,829"]

 

  • Adventsvägen
kallebacks_terrasser_skissbild_920px

Göteborgs kommunfullmäktige antog den 13 september detaljplanen för 1 800 nya lägenheter i BoStad2021-projektet Kallebäcks Terrasser.

– Äntligen närmar vi oss byggstart av Kallebäcks Terrasser. Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam som utvecklar området.

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget.

  • Smörgatan
Gårdstens centrum

Välkommen på informationsträff den 26 september i Gårdsten då vi presenterar det som kommer att byggas, bland annat bostäder, skola och torg.

De nya bostäderna är fördelade på radhus och lägenheter, där en av höjdpunkterna är ett 14 våningar högt bostadshus. Mitt i alltihop skapas Gårdstens nya samlingsplats i form av ett torg som ramas in av caféer, restauranger och butiker.

Informationsträff 17.30 den 26 september
i Boutställningen, Gårdsten Centrum, Muskotgatan 5.
Ingen föranmälan behövs.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35.000000
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 100000.000000
cameraFocalLength (float): 35.003960
cameraFov (float): 53.124912
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 30918.527344
cameraTransform (m44f): [{-0.835497, 0.525863, 0.159417, 4212.13}, {0.549496, 0.799563, 0.242391, 4615.74}, {0, 0.290116, -0.956991, 13910.7}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3509]
displayWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3509]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera001"
vrayInfo/computername (string): "galeb-pc"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "13-Jun-18"
vrayInfo/filename (string): "Oversikt_08.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "3510"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "2026503"
vrayInfo/ram (string): "65376MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h  3m 59.8s"
vrayInfo/time (string): "13:10:03"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03"
vrayInfo/w (string): "6238"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
MME_IDTool_3.B (half)
MME_IDTool_3.G (half)
MME_IDTool_3.R (half)
MME_IDTool_4.B (half)
MME_IDTool_4.G (half)
MME_IDTool_4.R (half)
MME_IDT

Äntligen närmar det sig säljstart för Brf Kronjuvelen, Eriksbergs nya landmärke. Projekteringen för höghuset med hela 23 bostadsvåningar går på högvarv och bygglov kommer lämnas in under hösten 2018.

Redan den 16 september kan man som intressent få en tjuvtitt på projektet i JM:s visningslokal på Eriksberg. Man kommer då visa huset, området, planlösningar m.m. i en virtuell visningsmodell. På plats finns även prover på hur inredningen kommer se ut från bland annat Ballingslöv. Inbjudan kommer gå ut till alla som intresseanmält sig till projektet, ett utmärkt tillfälle att få information och hinna bli VIP-kund innan försäljningen drar igång.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 35.000000 cameraFNumber (float): 8.000000 cameraFarClip (float): 1000000.000000 cameraFarRange (float): 100000.000000 cameraFocalLength (float): 28.153036 cameraFov (float): 63.730381 cameraNearClip (float): 1806.000000 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 5151.030762 cameraTransform (m44f): [{-0.310294, 0.950641, -0, 6796.25}, {0.950641, 0.310294, -0, 6723.3}, {0, 0, -1, 1051.68}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3507] displayWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3507] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "PhysCamera002" vrayInfo/computername (string): "galeb-pc" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "29-Jun-18" vrayInfo/filename (string): "LGH_3203_06.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "3508" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win7" vrayInfo/primitives (string): "7249354" vrayInfo/ram (string): "65376MB" vrayInfo/rendertime (string): " 1h 26m 19.5s" vrayInfo/time (string): "13:44:31" vrayInfo/vmem (string): "8388608MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03" vrayInfo/w (string): "6238" =Channels= A (half) B (half) G (half) MME_IDTool_1.B (half) MME_IDTool_1.G (half) MME_IDTool_1.R (half) MME_IDTool_2.B (half) MME_IDTool_2.G (half) MME_IDTool_2.R (half) MME_IDTool_3.B (half) MME_IDTool_3.G (half) MME_IDTool_3.R (half) MME_IDTool_4.B (half) MME_IDTool_4.G (half) MME_IDTool_4.R (half) MME_IDTool_5.B (half) MME_IDTool_5.G (half) MME_IDTool_5