norra-fjadermoln-november2018-byggparkering-format-920x570

Hökerum Byggs projekt på Norra Fjädermolngatan i Biskopsgården rullar på i snabb takt. Sara Andersson som är projektledare på Hökerum Bygg berättar mer om projektet.

Hökerum bygger bostadsrätter och den nya föreningen får namnet Brf Cirrus, ett passande namn i denna meteorologiska stadsdel. Cirrus betyder fjädermoln på latin. De nya bostäderna fördelas i tre olika hus och varje lägenhet har egen balkong eller uteplats. Det finns också innergårdar.

Hur ligger ni till med Norra Fjädermolnsgatan? Hur har arbetet gått sedan starten?
– Husen är uppe och värmen är på. Vi kör på för fullt med invändigt arbete. Arbetet har flutit på ända sedan arbetet med utformningen av detaljplanen och vi ser fram emot att visa våra köpare sina nya lägenheter i maj.

Hur är det att verka i Biskopsgården?
– Det känns givetvis bra få vara en del i utvecklingen av Biskopsgården, att öka möjligheten till annan boendeform än hyresrätt tror vi kommer att vara en faktor som bidrar i den fortsatt utvecklingen av stadsdelen. Att samtliga bostadsrätter är sålda i projektet är ett tydligt bevis på att detta efterfrågas i området. Vi upplever också att de som är kontakt med oss på plats är glada över att det byggs och frågar om kommande projekt i området. Det finns ett intresse.

Ni hör till projekten som kan bli klara först. Hur känns det?
Det känns bra. Vi har arbetat hårt för att leva upp till de krav som ställts på projektet men det är ju också så att alla olika detaljplaner har sina utmaningar. Här har utmaningarna varit lösbara inom den tidplan vi satt upp.

Hur har det varit att jobba i BoStad2021?
– Generell har jobbet med detaljplan gått bra och följt tidplan. Vissa utredningar i detaljplanearbetet hade gått snabbare om vi som byggherrar hade gjort dem på grund av hög belastning på kommunens valda utredare. Exempelvis buller och höjdinmätning som kom senare in än önskvärt och ledde till justeringar i ett sent läge. Samarbetet med ledningsägare och Trafikkontoret har gått mycket bra och det nära samarbetet upplever vi har underlättat för att ge en helhetsbild och få alla att dra åt samma håll.

Kommer ni ha något firande när det är klart?
– Det är alltid en stor dag när köparna börjar flytta in. Eftersom vi har förmånen att ha inflyttningsklara hus mitt i sommarn bjuder vi gärna in er att fira med oss och de boende på en av innergårdarna. Vi hoppas hitta en dag innan semestern då vi kan fira färdigt projekt tillsammans.

 

[gallery columns="4" size="medium" link="file" ids="889,890,891,892"]

 

 

  • Norra Fjädermolnsgatan
godhemsbacke-format-920x570

På Godhems backe i Majorna bygger Wallenstam nya bostäder i BoStad2021. Krook & Tjäder står för ritningarna och berättar mer om tankarna bakom projektet.


Krook & Tjäder med kontor på Prinsgatan i Linnéstaden har utfört många spännande projekt sedan starten 1988. Kanalhuset (SVT/Sveriges Radio) på Älvstranden, Nya Hovås och SEB:s nya huvudkontor i Stockholm är några exempel. Arkitekten Gustav Zackrisson berättar mer om teamarbetet som ligger bakom Godhems backes utformning.

Hur kom Krook & Tjäder med i BoStad2021?
– Vi är med i flertalet Bostad2021-projekt men just detta specifika projekt var en direktförfrågan från Wallenstam. Först fick vi frågan presenterad till oss som en tävling men efter att vi förklarat vinsterna med att jobba i tät dialog med beställaren, alltså raka motsatsen till tävling, så valde de att göra en direktförfrågan till oss.

 

Vi har strävat efter att utnyttja det populära läget i staden för att möjliggöra bostäder åt så många sökande som möjligt.

 

Fördelarna är att det ger direkt återkoppling från kund, många gånger kommer man snabbare fram och många kunder uppskattar att de blir direkt involverade i skissarbetet. Krook & Tjäder kände att projektet på Godhems backe verkligen skulle passa för att jobba fram något tillsammans med Wallenstams bostadsutvecklingsdel. Särskilt som det var en, för varandra, ny arbetsgrupp.

Hur ser du som arkitekt på satsningen BoStad2021?
– Det märks att Bostad2021-projekten är prioriterade på kommunen. Det finns resurser som ofta saknas i andra planer. Det är också bra att man ritar långt innan planen blir färdig, det ger god kontroll över husens utformning redan i planskedet. Negativt kan vara att planen blir för skräddarsydd och oflexibel. Ibland är det ju bara delar av projektet som skall uppföras till 2021.

Hur har ni tänkt när ni tagit fram huset?
– Detta projektet innehåller flera delar men om vi koncentrerar oss på första etappen, som kommer färdigställas till 2021, så är det en utmanande tomt längs en brant bergssida, dessutom sluttar tomten kraftigt längs bergssidan. Tomten ansluter till 40-talslängor i öst och söder och landshövdingehus i norr berättar Gustav.

Arkitekterna har med hjälp av höjder och färgsättning brutit upp huset i flertalet mindre volymer som klättrar upp längs bergssidan. Takvinklar och färgsättning har sitt ursprung i landshövdingehusen i norr medan materialitet och taktilitet, alltså känslan när du kommer nära, är hämtad från putshusen i söder. Godhems backe består av två delar, en del med gårdsmiljö och den andra i form av en lamell.

– Vi har strävat efter att utnyttja det populära läget i staden för att möjliggöra bostäder åt så många sökande som möjligt. Vi har också lyckats med det smått unika att bygga en stor mängd bostäder utan att bygga en enda parkeringsplats utöver parkering för rörelsehindrade och angöring. Det ihop med det centrala läget borgar för ett hållbart resande, summerar Gustav Zackrisson projektet.

 

 

529523-lilla-bommen-goteborg-3

7000 bostäder ska färdigställas till år 2021. Ett forskarteam vid Chalmers följer projektet och nu kommer den tredje avrapporteringen. Forskargruppen, ledd av Anders Svensson, Professor of the practice – Chalmers arkitektur, arbetar på uppdrag av Göteborgs stad, Framtiden och övriga byggaktörer och presenterar den 19 februari forskningsprojektets tredje delrapport på CMB:s bygglunch.

> Läs mer och anmälan på CMB:s webbplats

stena-tynnered-aldreboende-format-920x570

2021 står ett nytt äldreboende på Smaragdgatan i Tynnered klart som del i BoStad2021. Äldreboendet består av 96 lägenheter och skapar ca 100 nya jobbtillfällen.- Det är väldigt roligt att Stena Fastigheter, som tar ett stort socialt ansvar i stadsdelen, nu även satsar på äldreboende. Det finns ett stort behov av äldreboendeplatser i staden de närmaste åren så detta blir ett viktigt tillskott. Särskilt roligt är det att Stena Fastigheter tar stor social hänsyn i sitt arbete och att etableringen kommer att bidra till ca 100 nya arbetsplatser i stadsdelen, säger Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

Att bygga ett äldreboende är ett led i Stena Fastigheters ambition att ge kunderna en möjlighet tillvalfrihet utifrån livets skiftande behov. Tillsammans med ett fokus på social hållbarhet och en god förvaltning bidrar det till en positiv utveckling av staden. Förutom äldreboendet bygger Stena Fastigheter Göteborg 270 nya bostäder och en förskola i Tynnered.

Läs hela artikeln Stena Fastigheter och Attendo bygger nytt äldreboende i Tynnered

ikano-flatas-genrebild-format-920x570

Ikanos BoStad2021-projekt på Distansgatan/Marconigatan tar sats i globala utvecklingsmål för att skapa boende med delaktighet. Här berättar Ikano och projektledaren Marie Sandstedt mer om Ikanos visioner när de skapar nya bostadsområden.

Ett av Förenta Nationernas globala utvecklingsmål för världen är att skapa hållbara städer och samhällen. Det är en ganska tuff målsättning men det är faktiskt en självklar del när vi på Ikano Bostad planerar och bygger nya kvarter.

Vi säger att vi bygger för de många människorna genom att skapa hållbara stadsdelar och boendemiljöer som folk trivs i. Men hur funkar det konkret? Redan i den tidiga planeringen av ett kvarter – och då pratar vi kanske tre, fyra år innan det är dags för boende att flytta in – jobbar man med att planera för solceller på taken, innergårdar som är gröna, förrådsutrymmen som känns säkra och fundera ut bra lösningar för hur lägenheterna ska se ut.

Vi ser också hur vi kan blanda upplåtelseformer, det vill säga bygga kvarter med både hyres- och bostadsrätter och kanske något serviceboende av något slag. Då skapas möjligheter för människor med olika bakgrund och behov att mötas. Det tror vi skapar trivsel och trygghet i vardagen. Det här tänket finns med i Ikano Bostads projekt i Högsbo. Marie Sandstedt som är projektledare här säger:
- Förutom den lugna innergården med grönska och plats för gemenskap kommer även omgärdade kvartersstråk att utformas som ett gemensamt socialt rum med möjlighet till lek och sociala möten med de människor som bor i grannkvarteren. En trädplantering kommer att återskapas och runt om hela bostadsområdet och grönskan fortsätter även upp på delar av husens fasader.

Vi vill engagera och inkludera människor och få dem att bli delaktiga i samhället. Det är något som alla vill, också kommunerna och våra kollegor i byggbranschen. Vi vet att tillsammans kan vi skapa hållbara stadsdelar och samhällen och på så sätt få en bättre framtid.

> Projektet på Ikanos webbplats
> Alla BoStad2021-projekt

martin-storm-format-920x570

Martin Storm intervjuas på Göteborg stads stadsutvecklingswebb. Martin Storm är  chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret och arbetar med BoStad2021. Han berättar i intervjun bland annat om hur han tror att rätt stadsplanering kan länka samman göteborgarna ännu mer i framtiden.

> Läs hela intervjun på Göteborg stads stadsutvecklingswebb

Foto: Lo Birgersson

gardsten_botrygg-920x570

Gizella Puskas på Tengbom har varit med och tagit fram Botryggs BoStad2021-område i Nordöstra Gårdsten. Här berättar hon om arbetet med projektet som arkitekt och som en del av BoStad2021.

Hur kom Tengbom med i BoStad2021?
– Vi har arbetat mycket tillsammans med Botrygg som bygger mycket bostäder. Vår beställare såg möjligheter i Gårdsten och var mån om att ge något tillbaka till staden och invånarna. Norra Gårdsten är kanske inte det mest lukrativa området att bygga i men Botrygg ville trots det erbjuda möjligheten för Gårdstensborna att göra bostadskarriär från hyresrätt till bostadsrätt och på så sätt stärka området och öka trygghetsaspekten.

Hur ser du som arkitekt på satsningen BoStad2021?
– Det kan innebära risker med att bygga mycket under kort tid. Vi kan se det i resultatet av delar av miljonprogrammet. Vi ser dock även många fördelar med satsningen 2021. Planprocessen har gått snabbare och vi har fått arbeta på ett lite annat sätt. Parallellt med planprocessen har vi arbetat med systemhandling/bygglov. Innan beviljat bygglov drog vi igång arbetet med bygghandling. Nu ska det snart börja byggas, så det har gått fort kan man ju säga!

Hur har ni resonerat när ni tagit fram husen?
– Till en början låg fokus på att lösa alla basbehov som tillgänglighet, buller och parkering. Vi fick ju inte den lättaste av tomter utan en norrsluttning med en väldigt brant lutning. Tillsammans med vår beställare ville vi erbjuda Gårdsten något annat än vad som finns där idag. Gårdsten består främst av långa och höga lameller med platta tak. Därav kom vi att arbeta med en mer uppbruten struktur och olika varianter och lutningar av sadeltak. En stark önskan från kommunen var även att skapa en stadsgata efter Gårdstensvägen vilket vi tog fasta på, med längsgående lameller i olika storlekar samt den lilla miljövaktarbostaden på två våningar som kantar gatan. Den uppbrutna strukturen ger mellanrummen, där naturen från den bakomliggande skogen har möjlighet att tränga fram. Byggnaderna är också färgmässigt inspirerade av naturen i området med mörka kulörer av grön, brun och grå.

 

Ytterligare läsning


Nordöstra Gårdsten på Botryggs webbplats

 

  • Nordöstra Gårdsten
volrat_tham_kranbil_beskuren_20181031_webb_1000px

BoStad2021-projektet på Volrat Thamsgatan är i rask takt på väg att bli det första BoStad2021-huset att stå färdigt. Vi besökte byggplatsen just när byggställningarna nedmonterades.

63 studentlägenheter byggs just nu på Volrat Thamsgatan 15 i Johanneberg. Lägenheterna är bostadsrätter med en snittstorlek på 27 kvadratmeter. Projektet drivs av Fredrikssons Förvaltning och Tornstaden Projektutveckling, för byggandet står Byggnadsaktiebolaget Tornstaden. Christer och Göran Fredriksson berättar att deras planer för tomten startade redan 1997. År 2014–2015 tog projektet ordentlig fart när studentbostäder blev förslaget för byggnation. Ett halvår senare kom projektet med i BoStad2021. Lägenheterna upprättas som är bostadsrätter och samtliga lägenheter har sålts till studenter.

– Vi tror att det kommer vara studenter som bor här framöver också. Vi har marknadsfört det som studentboende, t.ex. genom storleken på lägenheterna och gemensam tvättstuga berättar Christer Fredriksson från Fredrikssons förvaltning. Thomas Jungell från Tornstaden Projektutveckling berättar att intresset för studentbostäderna varit mycket stort: – Väldigt roligt, det visar på efterfrågan på små lägenheter i citynära lägen. Vi har också försökt skapa en egen identitet för huset berättar Thomas. Bland annat genom namnet Volrat Tham Studio Apts. På informationsmötet som arrangerades på Världskulturmuseet var 300 personer på plats och 450 personer följde livesändningen.

[gallery size="large" ids="850"]

Parallella processer
Göran Fredriksson, Fredrikssons Förvaltning, konstaterar att det gått ”rakt fram” och att projektet ställt upp på viljan att vara på hugget i arbetssättet med parallella processer. Christer Fredriksson konstaterar: – Det känns helt naturligt med parallella processer, varför dra ut på det? Från byggaktörens sida har det varit positivt att arbeta tillsammans med staden och arbetet har varit lösningsorienterat. Thomas som kom in för ett år sedan konstaterar också att det känns som att planprocessen fungerat smidigt.

– Det känns helt naturligt med parallella processer, varför dra ut på det?

Under besöket tas byggställningarna ner. Nu är fokus att få huset tätt. Verksamheten inne i huset är i full gång: det målas, gips sätts upp på innerväggarna och badrum kaklas med hjälp av laserlinjer. Under rundturen i huset tar besökaren del av hur huset i olika faser växer fram när olika våningsplan kommit olika långt.

– Vi började täcka av och spränga precis innan årsskiftet 17/18. I maj kom sedan prefaben. Då drog vi igång på riktigt. Vi körde på över semestern. Tolv veckor och så var huset uppe. Första veckan i augusti plockade vi ner byggkranen berättar Martin Andersson som är Tornstadens platschef.

– Det logistiska har varit det svåra. Vi har stängt av hela gatan och behövt leda om, när det kommer leveranser. Vi får planera för att få till leveranserna och på planerade tider men det har funkat berättar Martin vidare.  En annan sak som projektet fått tänka extra på är sprängningsarbetet av berget. Med en Chalmerstunnel och dessutom viktig vattenledning i marken har teamet fått ha noggrann uppsikt och inte heller tillåtits spränga stora block. Men nu står huset med en panoramautsikt ut över Göteborg. Den 29 april 2019 är det dags för första inflyttning.

[gallery link="file" size="medium" ids="846,848,847"]

Fakta Volrat Thamsgatan
Volrat Thamsgatan har fått sitt namn efter Volrat Tham (1629–1700). Han föddes i Landsberg i Sachsen 1629 och kom till Göteborg 1658. Han var rådman och ägare till landeriet Stora Katrinelund.

 

  • Volrat Thamsgatan
spadtag_liggande-2

På Merkuriusgatan i Bergsjön strålade de olika byggaktörerna och representanter för Göteborgs Stad samman i höstsolen för att gemensamt ta det första spadtaget till 300 nya lägenheter. Med var även jagvillhabostad.nu som deltar i Familjebostäders projekt.

Spadtaget förrättades gemensamt genom en snillrik gemensam spade med tre förgreningar. Detta ”trippelspadtag” genomfördes av representanter från jagvillhabostad.nu, Framtidens tillförordnade vd och koncernchef Martin Blixt och Håkan Jansson från HP Boendeutveckling. På plats deltog representanter från HP Boendeutveckling, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolagetm Familjebostäder och Göteborgs Stad.

[embed]https://youtu.be/6bXwkEv2nCI[/embed]

[embed]https://youtu.be/s6hJ8C022Lc[/embed]

[embed]https://youtu.be/9SRLc3qduRo[/embed]

På Merkuriusgatan kommer totalt omkring 300 nya bostäder att byggas, både hyresrätter och bostadsrätter. Det blir den första nybyggnationen sedan området skapades på 1960-talet. HP Boendeutveckling kommer att bygga 164 bostadsrätter åt Brf Bergstoppen. Framtiden Byggutveckling kommer uppföra 2 punkthus och 2 lamellhus som tillsammans blir 87 lägenheter för Familjebostäder. Bolaget har också haft ett samarbete med jagvillhabostad.nu för att få med unga vuxna i utformningen av lägenheter. Tolv av lägenheterna är öronmärkta till unga vuxna. Egnahemsbolaget bygger omkring 60 bostäder i flerbostadshus med två till tre våningar.

Kjell Björkqvist, 2:e vice ordförande i Framtidens styrelse lyfte fram samarbetet och viljan att visa att det går och vara först på plats:
– Fantastiskt roligt att komma ut på byggarbetsplatsen och se hur vi tillför göteborgarna 300 bostäder i samverkan mellan Framtidenkoncernen och privata byggaktörer.

[gallery link="file" size="medium" ids="841,842,843,844"]

Foto: Carolina Seybold, Familjebostäder

  • Merkuriusgatan
Foto: Balder

Balder bjöd den 23 oktober in till det första spadtaget på Långströmsgatan där cirka 450 lägenheter ska byggas som en del i BoStad2021.

Solen sken över Långströmsgatan när Erik Lavehall, affärsansvarig på Balder och BoStad2021-projekten, hälsade deltagarna välkomna. Representanter från byggaktörssidan och staden höll sedan tal. Ceremonin avslutades med ett gemensamt spadtag av Jahja Zeqiraj, Erik Selin, Jan Rinman och Erik Olofsson.

Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj som själv vuxit upp i trakten välkomnade nybyggnationen och Erik Selin, vd för Balder, tog upp de gemensamma strävandena från företagets och stadens sida i att få till en bra detaljplanering. Jan Rinman, biträdande trafikdirektör Göteborgs stad, berättade i sitt tal om samverkan och arbetet med att bygga om Långströmsgatan och dra ledningar. Erik Olofsson, vd för Tornstadens byggbolag som bygger området, tog upp vikten av att störa de boende så lite som möjligt och att verka för en smidig byggprocess. På plats var även Hasse Andersson från Sveriges radio P4 Göteborg som sände live.

[embed]https://youtu.be/mzOveoOf-xE[/embed]

[embed]https://youtu.be/hxgTgkkOzBo[/embed]

[embed]https://youtu.be/WeB5mwXcZ6k[/embed]

Längs Långströmsgatan uppförs ca 450 bostäder i form av punkthus och lamellhus. Samtidigt rustar Balder upp de befintliga fastigheterna som är från 1960-talet. De nya bostäderna som ingår i BoStad2021 beräknas stå klara under 2019.

  • Långströmsgatan