kallebacks_terrasser_skissbild_920px

Göteborgs kommunfullmäktige antog den 13 september detaljplanen för 1 800 nya lägenheter i BoStad2021-projektet Kallebäcks Terrasser.

– Äntligen närmar vi oss byggstart av Kallebäcks Terrasser. Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam som utvecklar området.

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget.

 • Smörgatan
Gårdstens centrum

Välkommen på informationsträff den 26 september i Gårdsten då vi presenterar det som kommer att byggas, bland annat bostäder, skola och torg.

De nya bostäderna är fördelade på radhus och lägenheter, där en av höjdpunkterna är ett 14 våningar högt bostadshus. Mitt i alltihop skapas Gårdstens nya samlingsplats i form av ett torg som ramas in av caféer, restauranger och butiker.

Informationsträff 17.30 den 26 september
i Boutställningen, Gårdsten Centrum, Muskotgatan 5.
Ingen föranmälan behövs.

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35.000000
cameraFNumber (float): 8.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 100000.000000
cameraFocalLength (float): 35.003960
cameraFov (float): 53.124912
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 30918.527344
cameraTransform (m44f): [{-0.835497, 0.525863, 0.159417, 4212.13}, {0.549496, 0.799563, 0.242391, 4615.74}, {0, 0.290116, -0.956991, 13910.7}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3509]
displayWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3509]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "PhysCamera001"
vrayInfo/computername (string): "galeb-pc"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "13-Jun-18"
vrayInfo/filename (string): "Oversikt_08.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "3510"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win7"
vrayInfo/primitives (string): "2026503"
vrayInfo/ram (string): "65376MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h 3m 59.8s"
vrayInfo/time (string): "13:10:03"
vrayInfo/vmem (string): "8388608MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03"
vrayInfo/w (string): "6238"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
MME_IDTool_1.B (half)
MME_IDTool_1.G (half)
MME_IDTool_1.R (half)
MME_IDTool_2.B (half)
MME_IDTool_2.G (half)
MME_IDTool_2.R (half)
MME_IDTool_3.B (half)
MME_IDTool_3.G (half)
MME_IDTool_3.R (half)
MME_IDTool_4.B (half)
MME_IDTool_4.G (half)
MME_IDTool_4.R (half)
MME_IDT

Äntligen närmar det sig säljstart för Brf Kronjuvelen, Eriksbergs nya landmärke. Projekteringen för höghuset med hela 23 bostadsvåningar går på högvarv och bygglov kommer lämnas in under hösten 2018.

Redan den 16 september kan man som intressent få en tjuvtitt på projektet i JM:s visningslokal på Eriksberg. Man kommer då visa huset, området, planlösningar m.m. i en virtuell visningsmodell. På plats finns även prover på hur inredningen kommer se ut från bland annat Ballingslöv. Inbjudan kommer gå ut till alla som intresseanmält sig till projektet, ett utmärkt tillfälle att få information och hinna bli VIP-kund innan försäljningen drar igång.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 35.000000 cameraFNumber (float): 8.000000 cameraFarClip (float): 1000000.000000 cameraFarRange (float): 100000.000000 cameraFocalLength (float): 28.153036 cameraFov (float): 63.730381 cameraNearClip (float): 1806.000000 cameraNearRange (float): 0.000000 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 5151.030762 cameraTransform (m44f): [{-0.310294, 0.950641, -0, 6796.25}, {0.950641, 0.310294, -0, 6723.3}, {0, 0, -1, 1051.68}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3507] displayWindow (box2i): [0, 0, 6237, 3507] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1.000000 screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000] screenWindowWidth (float): 1.000000 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "PhysCamera002" vrayInfo/computername (string): "galeb-pc" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/Model:15,Family:6,Stepping:2,Cache:0" vrayInfo/date (string): "29-Jun-18" vrayInfo/filename (string): "LGH_3203_06.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "3508" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win7" vrayInfo/primitives (string): "7249354" vrayInfo/ram (string): "65376MB" vrayInfo/rendertime (string): " 1h 26m 19.5s" vrayInfo/time (string): "13:44:31" vrayInfo/vmem (string): "8388608MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03" vrayInfo/w (string): "6238" =Channels= A (half) B (half) G (half) MME_IDTool_1.B (half) MME_IDTool_1.G (half) MME_IDTool_1.R (half) MME_IDTool_2.B (half) MME_IDTool_2.G (half) MME_IDTool_2.R (half) MME_IDTool_3.B (half) MME_IDTool_3.G (half) MME_IDTool_3.R (half) MME_IDTool_4.B (half) MME_IDTool_4.G (half) MME_IDTool_4.R (half) MME_IDTool_5.B (half) MME_IDTool_5.G (half) MME_IDTool_5

img_7697

Det är full rulle på bygget. Målning av fasaden har påbörjats och hela huset har fått en strykning. Ute på takvåningen så stommas det för fullt och samtliga ytterväggar och lägenhetsavskiljande väggar samt flertalet takstolar är uppe. Fokus nu ligger på att få på råspont och papp på hela taket så huset blir tätt ifrån nederbörd.
Plåtslagaren skall vara klar med plåtbeklädnaden på takvåningen så att ställningen kan börja plockas ner under vecka 43.

På insidan är det full fart och här håller rörmokaren och ventilationerna på och drar sina stamledningar medans snickarna sätter upp de invändiga väggarna. Under de kommande veckorna kommer det vara fullt fokus på att få färdigt innerväggarna och flytspackla alla våningar.

Från vecka 40 kommer målningsarbetena pågå på insidan och de håller på ända fram till strax efter årsskiftet. När målaren väl är färdig så kommer allt ifrån plattsättning till golvläggning och köksmontage att pågå ända fram till vårkanten.

   .


fanf2923 • BoStad2021
 • Volrat Thamsgatan
VR-dam2Ett äldreboende i fin miljö med trygghetsskapande teknik samt stödlägenheter för unga är Aleris bidrag när Stena Fastigheter utvecklar Ekebäckshöjd i stadsdelen Högsbo i Göteborg.

- Vi har i vår stadsdel en hög andel äldre och många av dem vill bo kvar i området. Genom samarbetet med Aleris och Stena Fastigheter kan vi möta deras behov med ett modernt och riktigt fint äldreboende. Det är viktigt att vi gör detta tillsammans med engagerade partners som dessutom kan färdigställa boendet relativt snabbt, säger Ingrid Larsson, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs stad.

Utvecklingen av Ekebäckshöjd är en del av Stena Fastigheters arbete med att utveckla socialt hållbara stadsdelar, där människor trivs och stannar kvar länge. Ekebäckshöjd byggs intill Stena Fastigheters bostadsområde Pennygången, och med de nya kvarteren adderas fler olika boendeformer, som ger kunderna en möjlighet till valfrihet utifrån livets skiftande behov.

- Genom Aleris boende för äldre kan fler människor ta del av detta fantastiska område, och det känns mycket positivt, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.
Äldreboendet Aleris Ekebäcken Plaza kommer att ha plats för 90 boende. På boendet kommer det bland annat att finnas två takterrasser med härlig utsikt samt olika profilrum. De äldre kommer också att erbjudas trygghetsskapande teknik som innebär att de får en större självständighet och att personalen uppmärksammas om någon exempelvis faller.

- Samarbetet med stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo inför skapandet av Aleris Ekebäcken Plaza har varit väldigt givande och utvecklande. De har i både ord och handling visat att de, precis som vi i Aleris, sätter de äldres behov främst och är beredda att ge det där lilla extra för den trygghet och värme som de äldre så väl förtjänar, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris Omsorg.
Förutom äldreboende kommer fastigheten även att rymma en butik, ett gym och stödboende för nio unga personer, som kommer att drivas av Aleris.

- Vi ser det som mycket positivt att man kommer att kunna arbeta generationsöverskridande i anslutning till Aleris Ekebäcken Plaza. Det ger förutsättningar för spännande och utvecklande samarbeten mellan verksamheterna, säger Ingrid Larsson.
Aleris Plaza-boenden har utformats genom att vi frågat äldre hur de vill ha det i sin vardag och kombinerat deras behov med våra medarbetares professionella kunnande och vad äldreforskningen visar. Detta har lett fram att vi i på alla våra boenden lovar:

 • Att varje boende får omsorg utifrån just sina behov och förutsättningar.

 • Att måltiderna ska vara en stund av glädje, samvaro och gemenskap.

 • Att det varje dag ska erbjudas aktiviteter och att få komma ut i friska luften.

 • Att de som bor hos oss ska ha tillgång till surfplatta och musiktjänster och att vi använder modern teknik bland annat för att minska risken för fallskador.Äldreboendet Aleris Ekebäcken Plaza kommer att ha plats för 90 boende. På boendet kommer det bland annat att finnas två takterrasser med härlig utsikt samt olika profilrum.


ekebackshojd_byggnation_aleris_340


Läs mer om Ekebäckshöjd.


 • BoStad2021
 • Pennygången
 • Stadsutveckling
wastbygg-salj

Den andra juni gick startskottet för försäljningen av bostadsrätterna i Kvartetet Tuvebo längs Gunnestorpsvägen. Det var en varm och välbesökt tillställning på Sankt Jörgen Park med många härliga möten. Wästbyggs första etapp består av 58 lägenheter som bildar Brf Tuvebo Smedja. Totalt planeras 173 bostadsrätter i tre etapper. De första två i ett kringbyggt kvarter och den tredje i ett fristående hus.

gardstenstorg_uppdaterad-fasad_180308

Nybyggnation av bostäder kommer att innebära ett lyft för alla som bor och vistas i Gårdsten Centrum. Här ska 300 lägenheter och radhus med blandade upplåtelseformer byggas. Tanken är att skapa närhet till service och förutsättningar för företag och handel finns som en central del i planerna. Gårdsten är en stadsdel som rent geografiskt är något avklippt från övriga i Göteborg och därför har stort behov av ett eget levande centrum. Ett nytt torg ska skapas som ramas in av caféer, restauranger, vårdcentral, butiker och en saluhall.

Det nya centrumet ska vara en attraktiv och självklar plats för sociala möten för alla som bor i Gårdsten. Den miljö vi vill skapa ska bidra till att locka folk utifrån att flytta hit och även ge invånarna i Gårdsten möjlighet att göra boendekarriär säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

Försäljningen av både radhus och lägenheter kommer att delas in i etapper och den första etappen beräknas säljstarta till hösten. DÃ¥ kommer bostäder i det femton våningar höga huset samt tre radhus att erbjudas till försäljning. Flytta in kan man göra preliminärt från 2020. Serneke kommer att ställa ut en showbox i Gårdsten Centrum så att alla förbipasserande kan kika in och få en känsla för hur det nya Gårdsten kommer att se ut.

radiotorget

I maj påbörjas byggnationen med Seniorgårdens projekt Radiotorget. I september startar Bostadsbolagets projekt genom att delar av den gamla torgbyggnaden rivs och under hösten kommer även JM:s projekt Frekvensen påbörjas. Inflyttning i de nya husen kommer att ske från hösten 2019 fram till och med 2021. Butikerna på torget kommer vara öppna som vanligt även om framkomligheten i området kommer att begränsas under byggtiden.

balder_bergsjo_exterior

Nu är de första bostadsrättslägenheterna på Universumsgatan i Bergsjön säljstartade.Totalt består första försäljningsetappen av 40 lägenheter i ett 10 våningar högt punkthus. De här 40 bostäderna är de första ut p marknaden av totalt ca 200 bostäder i området kallat Bergsjö småstad.

Planerad inflyttning från sommaren 2020.

 • Bergsjön
 • BoStad2021
Young businessman in checked shirt and jeans writing on a tablet, sitting on the balcony

BoStad2021 har sedan start följts av forskare från Chalmers, nu har de släppt rapport nr två om satsningen.

Här kan du läsa mer om rapporten.

 

 • BoStad2021
 • Följeforskning