24 maj

Julia projektleder Gårdsten

Flera förvaltningar och byggaktörer på samma plats samtidigt. Projektledaren Julia Lindesson håller i många trådar och har samtidigt lärt känna en stadsdel närmare. När BoStad2021 ska bygga nya bostäder är det mycket som sker på en och samma gång ute i projekten. Gårdsten är ett exempel med flera projekt med olika byggaktörer intill varandra. Dessutom […]

18 maj

BoStad2021-täta Hisingen

Hisingen har inte mindre än fem projekt i BoStad2021. Två av dem är redan inflyttade och de andra bygger för fullt – bland annat ett 80 meter högt hus. Först ut att bli klart var det ena projektet på Norra fjädermolnsgatan som hade inflyttning sommaren 2020. Det andra projektet har nått långt där huskropparna nu […]

12 maj

”Mäktigt att se alla dra åt samma håll”

Bostäder i BoStad2021 innebär nya gator och en av de mest påtagliga förändringarna sker på Långströmsgatan. Byggledaren Rudolf Flies berättar mer om 800 meter omvandling. På Långströmsgatan sker ett av de större BoStad2021-projekten. Här har nyligen tre nya hus färdigställts men det är långtifrån det enda som sker. På andra sidan gatan kommer ytterligare bostadshus […]

  • Långströmsgatan
07 maj

Nytänkt med nedsänkt

Parallellt med uppförandet av nya bostäder på Smörslottsgatan har också en ny cirkulationsplats byggts – som är nedsänkt. De flesta cirkulationsplatser utmärker sig genom upphöjningar med buskar och träd. Smörslottsgatans cirkulationsplats är däremot nedsänkt i mitten. En lösning för att undvika att dagvatten samlas och hindrar trafiken, inte minst då Östra Sjukhusets infartsväg ligger här. […]

04 maj

Från fabrik till bostäder

När Fixfabriksområdet byggs om till bostäder tas intryck från arkitekturen i Kungsladugård, Sandarna och Klippan. Vi bor där! replikerar arkitekten Jannika Wirstad rappt på frågan hur arkitekterna på What! arkitektur först fick upp ögonen för området där bostäder nu uppförs på det som tidigare var industriområde. Men det är förstås mer än detta som ligger […]

  • Fixfabriken
29 apr

Inflyttning på Smörslottsgatan

Så var det dags för inflyttning på Smörslottsgatan! Projektet som skapar 88 nya bostäder ger också plats för en helt ny förskola. Det är det gråa höghuset som är först ut bland husen som håller på att uppföras i området. Smörslottet består av 88 bostadsrättslägenheter, från ettor upp till fyror. Precis som i BoStad2021-projekten på […]

27 apr

Ny prognos för BoStad2021

En ny prognos för BoStad2021 pekar på 5100 färdigställda bostäder till och med 31 december 2021. Fokus ligger nu på att hålla uppe leveransen i så nära anslutning som möjligt till 2021. Enligt den senaste prognosen som sammanställts pekar antalet färdigställda bostäder nu på 5100 till och med 31 december 2021. Anledningen till minskningen är […]

23 apr

Fyrklöversgatan flyttar in

Det första projektet som byggstartade, Fyrklöversgatan på Hisingen, håller som bäst på att flytta in. Det var 2017 som projektet firade det allra första spadtaget i BoStad2021. Nu pågår inflyttningarna i projektet som vuxit upp längs med Björlandavägen. Det rör sig om fem olika hus och ett parkeringshus. Området består av både hyresrätter (198) och […]

21 apr

”Det är en fantastisk framgång”

Ulf Kamne var drivande i sjösättningen av BoStad2021. Här ger han en inblick i hur det skapades och hur han ser på projektet idag. – Hela botten av allting är bostadsbristen konstaterar Ulf Kamne på frågan hur BoStad2021 startade. Han hade blivit ordförande för fastighetsnämnden 2010 och minns att det var lite nytt att prata […]

18 apr

BoStad2021 skapar förskolor

Nya bostäder i BoStad2021 innebär också många nya förskolor. Här berättar Lokalförvaltningen mer om sitt arbete med förskolor med ett exempel i den nya förskolan Smörslätten. En viktig fråga när nya bostäder byggs är att få fram tillräckligt med förskoleplatser. BoStad2021 är inget undantag, i nio projekt ingår byggandet av nya förskolor eller ombyggnationer i […]