13mar

101 nya bostäder blir ny tillgång

Magnus Bonander på SGS Studentbostäder berättar mer om arbetet som lett fram till Tillgången, 101 nya studentbostäder. Bostäderna blir klara i december 2021.

– Olofshöjd är vårt största studentbostadsområde med 1410 bostäder. Området består av 3 – 6-våningars tegelhus och är byggt 1969 – 1971. Läget är mycket bra med 10 – 15 minuters väg både till Chalmers och till universitetet, säger Magnus Bonander, fastighetschef på SGS Studentbostäder.

SGS har vid två tidigare tillfällen presenterat förslag till förtätning av Olofshöjd. Vid det senaste tillfället i början av 2000-talet begärde Fastighetskontoret en planändring av Stadsbyggnadskontoret. Efter sedvanlig förprövning bedömde tyvärr Stadsbyggnadskontoret förslaget som omöjligt att genomföra.

I samband med Göteborgs Stads beslut om Jubileumssatsningen, sedermera BoStad2021, beslöt vi att väcka liv i den tidigare projektidén om förtätning av Olofshöjd och i september 2015 beslutade Byggnadsnämnden om ett positivt planbesked för detaljplan för studentbostäder i Olofshöjd. I december 2015 tecknade SGS och Stadsbyggnadskontoret planavtal. Även här var Staden mycket noga med att påpeka att projektet är en del av Jubileumssatsningen, Byggnadsnämnden antog detaljplanen i januari 2017 och då planen inte överklagades vann den laga kraft i april samma år.

Markarbeten är i full gång på Olofshöjd

– Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 100 nya studentbostäder fördelade på två huskroppar inom befintligt studentbostadsområde Olofshöjd. Bebyggelsen utformas med hänsyn till befintlig arkitektur till volym, form, färg och material. Planarbetet har varit förhållandevis okomplicerat då SGS är nästa granne i alla väderstreck. För att få ett, som vi bedömer, ekonomiskt genomförbart förslag med för studenterna bra bostäder har vi varit tvungna att ta fram ett flertal förslag, berättar Magnus Bonander.

Det nuvarande förslaget är ritat av Mats & Arne Arkitektkontor som bland annat ritat SGS senaste projekt Olssons Park och Smedjan. Det slutliga förslaget omfattar nu 101 lägenheter med följande fördelning:

55 st 1 rokv om 27 kvm.
7 st 1 rokv om 30 kvm
9 st 2 rokv om 38 kvm
18 st 3 rok om 55 kvm
7 st 3 rok om 60 – 73 kvm
5 st 4 rok om 85 kvm

– Vi är mycket nöjda med att en så förhållandevis stor andel lägenheter är 3 rok och 4 rok då dessa storlekar är mycket attraktiva och efterfrågade av studenterna som kompislägenheter och ”minikollektiv” avslutar Magnus Bonander.