03jun

Inflyttning på Adventsvägen!

I helgen välkomnades de första nya hyresgästerna på Adventsvägen i Kortedala. De 128 lägenheterna är de första inflyttningsklara hyresrätterna i BoStad2021.

Framtiden Byggutveckling har på uppdrag av Poseidon utvecklat och byggt de första inflyttningsklara hyresrätterna i BoStad2021. Byggstarten var i oktober 2017. Nu är det inflyttningsklart i det första huset, de andra två är klara för inflyttning i november och december i år. Projektet på Adventsvägen består av 128 lägenheter. Lägenheterna finns i 1–4 rum och kök, med fokus på tvåor och treor. Under måndagen överlämnades blommor till Britt-Marie Johansson och Mia Skärström. Britt-Marie var den första som skrev kontrakt för en lägenhet i de nya husen. Hon är Kortedalabo av rang, sedan 1963 har hon bott i området.

– Det känns riktigt kul att vi nu kan välkomna de första hyresgästerna. Det är ett välkommet nytillskott i Kortedala som vi fått till genom de tre punkthusen. De passar in fint i stadsdelen genom att koppla an till områdets 50-talsarkitektur kommenterar Johannes Wallgren, distriktschef på Poseidon.

– Dessutom har Framtiden Byggutveckling lyckats att få fram tre extra lägenheter, vilket är fantastiskt roligt. Under produktionen kunde vi se andra mer effektiva lösningar på fläktrummet på vinden där vi kunde frigöra en yta som lämpade sig bra som lägenhet kommenterar Anna Wetterberg, som projektleder byggnationen från Framtiden Byggutveckling.

BoStad2021 består av både hyres- och bostadsrätter och i dagsläget har 18 av delprojekten börjat bygga och övriga står i startgroparna. Närmast följer inflyttningar i BoStad2021-projekten på Norra Fjädermolnsgatan och Fyrklöversgatan. Översikt över samtliga 30 projekt i BoStad2021

– Staden har tillsammans med medverkande byggaktörer i projektet arbetat hårt för att kunna ge göteborgarna fler bostäder. Projektet på Adventsvägen är en viktig pusselbit i detta med sina 128 nya lägenheter, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden.

2015 lanserades Bostad2021 som en extra satsning på 7000 bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion. Projektet är unikt på det sättet att staden tillsammans med byggaktörer jobbar med processerna parallellt för att på så sätt kunna öka tempot i bostadsbyggandet och snabbare få fram fler inflyttningsklara lägenheter

Maria Lejon är en av projektledarna för BoStad2021 och har varit med sedan projektstarten:
– Projektet på Adventsvägen har kortat ledprocesserna och skapat förutsättningar för ett snabbare och effektivare arbete. Detta har naturligtvis lett till att bostäderna kan stå klara fortare än vad de normalt sett gör. Dessutom har byggaktören lyckats få till ytterligare tre bostäder än vad som planerats från början.

 

För mer information:

Johannes Wallgren, distriktschef Poseidon, 031-332 14 42, johannes.wallgren@poseidon.goteborg.se

Anna Wetterberg, biträdande projektledare Framtiden Byggutveckling, 072 – 001 31 42, anna.wetterberg@framtiden.se