08nov

330 ungdomsbostäder klara inom kort

På Nymilsgatan är BoStad2021-projektet på väg mot färdigställande i rask takt. Lejonstadens Serdar Erkan berättar mer om projektet som är en del av det nya Flatås.

– Det är jäkligt kul och fullt pådrag. Nu är allt uppbyggt. Vi håller på med inredningen, inkråmet, och huset är tätt nu, berättar Serdar Erkan som ansvarar för projekt och exploatering på Lejonstaden. I april 2022 kommer allt vara redo för besiktningar och sedan inflyttning.

330 lägenheter för unga

Projektet startade 2015 och rullade på bra men 2017 innebar ett omtag när bostadsmarknaden förändrades. Projektet fick ny inriktning och form där cirka hälften av bostäderna istället för bostadsrätter blev hyresrätter. Hela projektet blev samtidigt ungdomsbostäder.

I projektet ingår även 8 BMSS-lägenheter och totalt är det 300 yteffektiva lägenheter. Huskroppen som går i en dov pastellgrön ton består av två bostadsrättshus och två hyresrättshus som delar en gemensam innergård och garage. För den slutliga arkitekturen svarar arkitektkontoret QPG.

Hur ser du på BoStad2021?
– Jag tycker, om vi bara ser på vår lilla ruta, så funkade det bra. Vårt team var bra, det gick undan och jag tror vi hade en bra samsyn. Det flöt på bra, jag har bara positiva erfarenheter, berättar Serdar när han ser tillbaka. Det var också positivt att någon var tydligt ansvarig från respektive förvaltning och att det fanns mandat att ta hand om frågor som behövde lösas.
– Om man har ett tydligt mål inom ett visst datum sätter det lite press och alla vill göra sitt bästa. Man skjuter inte upp. Det skapar en entusiasm, både hos utvecklare och hos kommunen.

Del av ett nytt Flatås
Projektet som även kallas Flatås alléer är i gott sällskap i området som tidigare dominerades av det motortekniska gymnasiet. Precis bredvid finns BoStad2021-projektet som Nordfeldts byggde. Nedanför bygger Botrygg nya bostäder och sedan tidigare finns nya bostadshus i det ena hörnet av denna nya del av Flatås. Serdar Erkan är nöjd:
– Det är ett fint nytt område med mycket nya bostäder och det känns blandat arkitektoniskt och har blivit superbra. Det blir ett uppsving för området, avslutar Serdar Erkan.

 

Visionsbilder

Byggbilder

Markarbetena startade under 2020