17sep

7000 bostäder i produktion – 5200 inflyttningsklara till 2021

Målsättningen var 7000 nya bostäder till år 2021. Med två år kvar står det klart att vi kommer att nå produktionsmålet men inte tidsmålet. 5200 bostäder kommer att vara inflyttningsklara under 2021 enligt prognosen. De resterande lägenheterna är då i produktion och kommer att levereras.

För den bostadsintresserade kan det vara bra att veta att projektet rullar vidare. Redan under 2020 är samtliga 7000 bostäder byggstartade och vi räknar med att närmare 8000 bostäder är klara inflyttning 2022–2023.

Flera orsaker påverkar
Det finns flera orsaker till att projekt BoStad2021 inte riktigt mäktar hålla takten. Några av de 30 projekten som ingår är komplicerade och har krävt mer tid än förväntat. Att bygga nya bostäder är en process med många aktörer och komponenter. Här kommer både Göteborgs stad och byggaktörer dra viktiga lärdomar för framtiden.
– Det har varit och är väldigt bra att vi tillsammans hittar nya och bättre sätt att arbeta för att få fram bostäder snabbare. 7000 var målet men vi får konstatera att vi inte når dit i tid men att bostäderna kommer att byggas vilket är viktigt, det övergripande målet är att tillsammans leverera färdigställda bostäder kommenterar Martin Öbo, direktör på Fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Den förändrade bostadsrättsmarknaden har också saktat ner några av projekten i BoStad2021, och fått aktörer att skjuta upp byggstarten för att avvakta konjunkturläget. Flera åtgärder har genomförts av byggaktörerna för att nå målet, bland annat har man omvandlat bostadsrätter till hyresrätter. En annan faktor är överklagande som påverkar tidsmässigt.
– Lägenheterna blir ju byggda om än med en viss försening. Och jag är väldigt glad över de nya kunskaper och samarbetsformer som vi alla inom Bostad2021 har fått, säger Mats Herner på Wallenstam som är en av byggaktörerna i projektet.

Staden ansvarar för en fungerade detaljplaneprocess och utbyggnad av allmän plats och byggaktörerna har ansvaret för att husen byggs. Staden och byggaktörerna samarbetar hela tiden genom projektets och delprojektens olika delar.

Lärdomarna fortsätter leverera
En av huvudpoängerna med pilotprojektet BoStad2021 är att utveckla kunskap om vad som bromsar bostadsbyggandet och hur processen kan snabbas upp. Här har projektet levererat kunskap för framtida bostadsutveckling. Flera av de idéer som fötts i processen har tagits vidare in i den ordinarie verksamheten.

 

Kontaktpersoner

Maria Lejon
Stadsbyggnadskontorets projektledare
maria.lejon@sbk.goteborg.se
031-368 18 49

Magnus Uhrberg
Fastighetskontorets projektledare
magnus.uhrberg@fastighet.goteborg.se
031-368 12 30

Carina Jonasson
Trafikkontorets projektledare
carina.jonasson@trafikkontoret.goteborg.se
031-368 25 44

 

Presskontakt

Är du journalist eller osäker på vem du ska vända dig till är du välkommen att kontakta Göteborgs Stads kommunikatör för BoStad2021, Magnus Brink. Ring 070 – 778 25 54 eller skicka ett mejl till magnus.brink@fastighet.goteborg.se