28jan

Första sprängskottet på Godhems Backe!

25 januari var det dags för första sprängskottet, en variant på första spadtaget, för BoStad2021-projektet Godhems Backe. Wallenstams vd Hans Wallenstam och Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande tryckte på knappen.

– Vi började planera området 2006 så det känns väldigt roligt att stå här idag kommenterade en glad Hans Wallenstam i sitt tal. Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande, lyckönskade de 138 nya bostäder som nu börjar byggas: – Detta är något vi verkligen ser ett behov av. Det är också en del i att förtäta staden som ger möjlighet till handel och annan verksamhet.

Efter talen var det så dags för det första sprängskottet. Hans Wallenstam och Axel Josefson tryckte gemensamt ner spränganordningen varpå larmsignal löd och en ordnad första sprängning följde.

Lästips! Tankarna bakom Godhems Backe