Smiling teenage girl covering her laughing friend's eyes while in the middle of playing a competitive computer game in a sunlit bedroom

Detaljplanen för Tunnlandsgatan (Kaverös) har vunnit laga kraft. Här planeras för 180 nya lägenheter. Nu återstår bara bygglov för att spaden ska kunna sättas i marken. Läs mer om projektet här.

Med Tunnlandsgatan har fem detaljplaner inom BoStad2021 vunnit laga kraft. Härnäst ser vi fram emot fler antaganden, fler laga kraft-vunna planer och - det allra första spadtaget inom BoStad2021 - som tas nu i höst.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
 • Laga kraft
 • Stadsutveckling
 • Tunnlandsgatan
pennygangen_web

Igår tisdag träffades politikerna i byggnadsnämnden. De fattade beslut om ett par av BoStad2021s detaljplaner: Kosmosgatan antogs, Munspelsgatan godkändes, det blir granskning för både Högsbohöjd (Pennygången) och Distansgatan och även samråd för utökat planområde Hagforsgatan.

Vad betyder detta? Samråd innebär att förslaget till detaljplan visas upp på till exempel kommunens hemsida samt bibliotek och det är möjligt att lämna synpunkter. Efter samrådet samlas synpunkterna in, ändringar görs och planförslaget skickas ut ännu en gång – denna gång på granskning. Även här är det möjligt att komma med synpunkter. Efter granskningen får bara mindre ändringar av planförslaget göras innan det går till politikerna för godkännande/antagande. Därefter finns möjlighet att överklaga beslutet. Men överklagan måste göras inom tre veckor från det datum då beslutet om godkännande/antagande offentliggörs. Kommer ingen överklagan in under denna tid, vinner detaljplanen laga kraft. Så fort detaljplanen fått bygglov kan spaden sättas i marken.

Med gårdagens beslut i byggnadsnämnden har vi nu kommit så här lång i BoStad2021:

• Samtliga 31 detaljplaner har passerat samråd
• 8 planer är antagna, majoriteten inväntar eventuella överklaganden, några få är överklagade
• 3 planer har redan vunnit laga kraft: Adventsvägen, Ättehögsgatan och Olofshöjd
Nu har vi alltså kommit en bra bit på vägen mot målet att samtliga detaljplaner ska vara antagna innan året är slut. Och till hösten ser vi fram emot en första byggstart i BoStad2021!

Bilden här ovanför är en skiss på hur bostäderna i Högsbohöjd (Pennygången) kan komma att se ut. White arkitekters Johan Lundin, Gunnar Stomrud med flera har tagit fram skissen.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
 • Påverka
 • Samråd
 • Stadsutveckling
aktuellt_manmeddator

Ytterligare en detaljplan inom BoStad2021 är antagen. På byggnadsnämndens sammanträde i tisdags antogs detaljplanen för Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan. Här planerar JM för 180 bostadsrätter om 1 till 3 rum och kök. Läs mer om projektet här.

När nu Ebbe Liberathsgatan/Kristinedalsgatan är antagen är vi uppe i totalt 1063 antagna/godkända bostäder inom BoStad2021. 205 bostäder inom projektet har vunnit laga kraft.

 • Detaljplanearbete
 • Ebbe Liberathsgatan
 • Stadsutveckling
attehogsgatan1

I tisdags var två detaljplaner inom BoStad2021 uppe för beslut i Byggnadsnämnden. Detaljplanen för Volrat Thamsgatan, där det planeras för 55 nya lägenheter, antogs. Detaljplanen för 500 nya bostäder vid Smörsslottsgatan godkändes och går vidare till beslut i kommunfullmäktige.

För bara några veckor sedan vann ytterligare en detaljplan laga kraft: Ättehögsgatan. Här ska det byggas 85 nya hyresrätter och byggstart planeras till 2018.

Totalt sett har vi nu inom BoStad2021 nått upp i 356 bostäder i antagna planer, och 205 bostäder i planer som vunnit laga kraft. En bit på vägen mot 7000 inflyttningsklara bostäder år 2021!

Bilden ovan är en skiss på de kommande bostäderna på Ättehögsgatan. Läs mer om alla projekt som ingår i BoStad2021 här.

 

 

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
fixfabriken_balder

Nu börjar samrådet för Fixfabriken. Det betyder att allmänheten för första gången får se stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för området.

I samrådet samlas önskemål och synpunkter som berör planområdet in. Till exempel ges kringboende och andra berörda möjlighet att tycka till om förslaget.

Hela förslaget till detaljplan finns att se på stadsbyggnadskontorets hemsida. Är du nyfiken eller har synpunkter? Kom då på öppet hus i Fixfabriken, där förslaget också visas under några veckor framåt. Öppet hus hålls följande datum: 25 januari, 1 februari och 8 februari, kl. 12.00-13.00 och 16.00-17.00. Läs mer på Fixfabrikens hemsida.

Samrådsperioden för Fixfabriken sträcker sig från 11 januari-15 februari 2017.

 

 • Detaljplanearbete
 • Fixfabriken
 • Samråd
adventsvagen

I tisdags godkände Byggnadsnämnden detaljplanen för Adventsvägen. Det innebär att den första detaljplanen inom BoStad2021 nu är antagen. Om allt går enligt plan kan bygget i Kortedala vara igång redan nästa år.

Det är Poseidon som bygger på Adventsvägen. Här ska det byggas tre nya punkthus med totalt 125 lägenheter. Läs mer om nybygget här.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
Maria Lejon, Fastighetskontoret

Arbetet i BoStad2021 är inne i en intensiv fas. Nästa år ska samtliga 31 detaljplaner vara klara. Förhoppningsvis blir det också byggstart i några projekt. Projektledare Maria Lejon ger en statusrapport.   

Vad är din roll i BoStad2021?

– Jag är stadsbyggnadskontorets projektledare i BoStad2021 och har i uppdrag att tillsammans med projektledarna från fastighetskontoret och trafikkontoret driva satsningen framåt. I det ingår både övergripande arbete med projektet som helhet, och att stötta handläggarna i de enskilda byggprojekten som ingår i BoStad2021. Totalt bygger vi på 31 platser runt om i Göteborg.

Vad händer just nu i projektet?

– Nu har vi kommit till en fas där många av de större frågorna i det här projektet, t.ex. organisationen och arbetssättet, har börjat sätta sig, vilket är skönt. Annars är det fullt upp, alla våra byggprojekt är igång samtidigt - men i olika skeden - vilket innebär att vi är i en väldigt intensiv period. Några av de projekt vi startade upp först har redan kommit till skedet där detaljplanen ska antas.

2017 ska alla detaljplaner vara antagna, vad innebär det?

– En detaljplan anger hur ett område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Vi har tagit fram detaljplaner för alla våra 31 projekt och när vi är färdiga med en plan, går den till politikerna. Om de godkänner den, blir planen antagen. Och om planen sedan inte överklagas inom fem veckor, vinner den laga kraft.

Vad händer sedan?

– I en vanlig byggprocess återstår nu en del arbete med skissande och projektering innan man ansöker om bygglov. Men i BoStad2021 försöker vi snabba på processen så mycket vi kan. Vi skissar och projekterar tidigt och lämnar in bygglovsansökan samtidigt som detaljplanen går till politikerna för antagande. Det innebär att bygglovet kan falla ut så snart planen vunnit laga kraft – och att vi därmed kan börja bygga.

När blir första byggstart?

– Nu i november och december antas planerna för de första projekten vi startade upp, så förhoppningsvis kan vi sätta spaden i jorden för dessa under våren 2017!

Hur har arbetet fungerat hittills?

– Det rullar på fint i det stora hela. Alla inblandade är väldigt engagerade och måna om att våra projekt ska gå enligt plan. Sedan finns det alltid vissa frågor som är mer tungrodda än andra, men det är inte unikt för BoStad2021.

 

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete