julkulor_aktuellt

Jul och nyår brukar vara sammanfattningarnas tid. BoStad2021 vill inte vara sämre. Här listar vi våra resultat så här långt.

·   Tre byggen är igång – Fyrklöversgatan, Adventsvägen och Munspelsgatan.

·   Fem bygglov har beviljats.

·   Tio bygglovsansökningar har lämnats in och lika många detaljplaner har vunnit laga kraft.

·   Totalt är 6342 bostäder antagna i detaljplaner.

Ambitionen var att vi skulle ha 7000 bostäder i antagna planer vid årsskiftet 2017/2018. 6342 antagna bostäder är inte långt ifrån. Nu lägger vi i ytterligare en växel för att nå vårt mål – 7000 inflyttningsklara bostäder år 2021.

God jul och gott nytt år, på återhörande i januari!

 • Bygglov
 • Byggstart
munspelsgatan_balder_aktuellt

Nu är spaden i marken på Munspelsgatan i Askim-Frölunda-Högsbo. Här ska 500 nya bostäder byggas, liksom nya butiker, grönområden och mötesplatser för de boende. Byggstarten på Munspelsgatan markerar den tredje byggstarten inom BoStad2021.

Efter byggstarter på Fyrklöversgatan och Adventsvägen, var det i onsdags, den 29 november, dags för den tredje byggstarten inom BoStad2021. Det var Balder som satte spaden i marken för bostadshuset Brf Sjöstjärnan, som är den första av fyra byggetapper inom projekt Munspelsgatan. Brf Sjöstjärnan kommer bli ett 16 våningar högt punkthus med 130 bostäder om 1–3 rum med kök.

- Vi vill tillföra någonting som inte finns i området idag, så väl inuti som utanför bostaden. Området präglas av så gott som enbart hyresrätter och vi tror att en blandning av boendeformer ger en bättre helhet. Vi rustar även upp nya grönområden och naturliga mötesplatser, vilket bidrar till ett levande grannskap, säger Erik Selin, vd och huvudägare på Balder.

Bygget är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver. De boende kommer erbjudas tillgång till elbil- och cykelpool och kollektivtrafikkort hos Västtrafik. Planerat första inflyttningsdatum är vintern 2019.

Läs mer om projektet på Balders hemsida. Detaljplanen för Munspelsgatan hittar du på Göteborgs Stads Plan- och byggsida.

Bild: Skiss över Munspelsgatan, framtagen av Balder.

 • Byggstart
 • Munspelsgatan
adventsvagen_aktuellt

Nu är det dags för byggstart nummer två i BoStad2021. Denna gång sätter vi spaden i backen på Adventsvägen i Kortedala, där det ska bli tre punkthus med 125 hyreslägenheter. Framtiden Byggutveckling bygger på uppdrag av Poseidon.

Lägenheternas storlek varierar från ett till fyra rum och kök. Inflyttning är planerad till 2019. De nya husen placeras som en fortsättning på befintlig bebyggelse och byggs på mark som idag är p-platser, vilket ger ett effektivt nyttjande av marken. I området finns bra kommunikationer – tre spårvagnslinjer och en busslinje.

En ny gångväg ska byggas i anslutning till bostäderna. Det gör att färre aktörer behöver vistas på byggplatsen samtidigt, vilket ger en mer effektiv byggprocess som kortar ner tiden från byggstart till inflyttning. För att kunna bygga de nya bostäderna behöver en transformatorstation inom området flyttas. Den nya placeringen blir i det nya p-däcket som byggs. Det nya p-däcket medför i sin tur möjligheter att snabbt ställa om till laddstolpar vid behov.

Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda bostäderna. Du kan läsa mer om de nya bostäderna på Adventsvägen på vår projektsida.

 

 

 

 

 • Adventsvägen
 • Byggstart
20170919
Fyrklšversgatan
Bo2021 Frida Winter©/ Visuell Kommunikation

Idag tisdag var det äntligen dags för det första spadtaget för hela BoStad2021. Det togs på Fyrklöversgatan på Hisingen, ett av 31 delprojekt som ingår i satsningen. På plats var alla byggaktörer i BoStad2021, tjänstemän och chefer från Göteborg Stad, de närmaste grannarna och flera politiker - med bostadsminister Peter Eriksson i spetsen.

Till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 ska göteborgarna få 7000 extra bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion. Det är ett löfte som branschen och ansvarigt kommunalråd presenterade den 28 april 2015. För att lyckas pågår ett unikt samarbete där Göteborgs Stad och byggaktörerna arbetar parallellt med flera moment samtidigt. Det innebär till exempel att byggnader och allmän plats projekteras innan detaljplanen är klar och att bygglovsprocessen påbörjas parallellt med planarbetet.

Regeringen följer BoStad2021

- Det har varit ett hårt arbete att snabba upp bostadsbyggandet i Bostad 2021-projektet, därför är jag glad att det visat sig kunna fungera som föredöme för annat byggande, säger Ulf Kamne (Mp), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.

Satsningen följs med ett nationellt intresse från regeringen för att se om det kan vara ett nytt arbetssätt för fler kommuner att ta vid. På så sätt kan Sverige få en mer effektiv byggnadsprocess och öka bostadsbyggandet. Idag var det dags för ett symboliskt första ”spadtag” för satsningen BoStad2021. På plats på Fyrklöversgatan var bostadsminister Peter Eriksson (Mp), kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och byggaktörernas representant Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg. Tillsammans med lokala förskolebarn lade de ett pussel som bildade en Göteborgskarta med de 31 delprojekt som ingår i satsningen.

Bidrar till ett mer hållbart samhälle

- Bostadsbristen ser vi inte bara i Göteborg utan i de flesta kommuner i Sverige. Vi följer den här satsningen med spänning och tar del av den forskning som följer. Den här satsningen kommer påverka byggnadsprocessen generellt i Sverige och även bidra till ett mer hållbart samhälle. Bostadsbyggandet ligger på höga nivåer i Sverige just nu, och för att det ska förbli så behöver även processerna effektiviseras, säger Peter Eriksson.

Ann-Sofie Hermansson instämde i Peter Erikssons tal men framhöll även vikten av att BoStad2021 resulterar i fler bostäder i hela Göteborg.

-Jag är stolt över att vi i Göteborg kraftsamlar kring en sådan unik satsning som BoStad2021.Den ska bidra till ett mer hållbart och jämlikt Göteborg och tillföra extra 7000 bostäder som verkligen behövs här. En bostad är en förutsättning för att alla göteborgare ska kunna leva ett gott liv.

Till vintern ska de sista detaljplanerna som ingår BoStad2021 antas, vilket gör att samtliga bostäder kan starta sin byggnation.

Ett nära samarbete

-Den här satsningen är viktigt för byggaktörerna, här får vi möjlighet att vara delaktiga i att utveckla Göteborg. Samverkan mellan parterna är utvecklande och vi jobbar väldigt nära tillsammans. Vi lär av varandra och alla aktörer är väldigt engagerade.Vi har tillsammans hittat en modell som fungerar och som snabbar upp processen. Vi kommer att kunna ge göteborgarna många nya bostäder de närmsta åren, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg, som bygger på Fyrklöversgatan.

Bild: Barn från Sockenvägens förskola som ligger i området där de nya bostäderna ska byggas var med och lade ett pussel över de 31 projekt som ingår i BoStad2021.

 • Byggstart
radiotorget_jm_aktuellt2

Nyligen antogs detaljplanen för Radiotorget i Järnbrott. Här planeras för totalt 114 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Bostadsbolaget står för hyresrätterna, JM och Seniorgården för bostadsrätterna. Hur lägenheterna kommer att se ut? En glimt av området får du genom JMs nytagna bilder i detta inlägg.

Just nu utför Göteborgs Stad förberedande arbete på Radiotorget. Byggstart sker i höst. Här kan du läsa mer om detaljplanen för området.

radiotorget_jm_aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Byggstart
Smiling teenage girl covering her laughing friend's eyes while in the middle of playing a competitive computer game in a sunlit bedroom

Detaljplanen för Tunnlandsgatan (Kaverös) har vunnit laga kraft. Här planeras för 180 nya lägenheter. Nu återstår bara bygglov för att spaden ska kunna sättas i marken. Läs mer om projektet här.

Med Tunnlandsgatan har fem detaljplaner inom BoStad2021 vunnit laga kraft. Härnäst ser vi fram emot fler antaganden, fler laga kraft-vunna planer och - det allra första spadtaget inom BoStad2021 - som tas nu i höst.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
 • Laga kraft
 • Stadsutveckling
 • Tunnlandsgatan
pennygangen_web

Igår tisdag träffades politikerna i byggnadsnämnden. De fattade beslut om ett par av BoStad2021s detaljplaner: Kosmosgatan antogs, Munspelsgatan godkändes, det blir granskning för både Högsbohöjd (Pennygången) och Distansgatan och även samråd för utökat planområde Hagforsgatan.

Vad betyder detta? Samråd innebär att förslaget till detaljplan visas upp på till exempel kommunens hemsida samt bibliotek och det är möjligt att lämna synpunkter. Efter samrådet samlas synpunkterna in, ändringar görs och planförslaget skickas ut ännu en gång – denna gång på granskning. Även här är det möjligt att komma med synpunkter. Efter granskningen får bara mindre ändringar av planförslaget göras innan det går till politikerna för godkännande/antagande. Därefter finns möjlighet att överklaga beslutet. Men överklagan måste göras inom tre veckor från det datum då beslutet om godkännande/antagande offentliggörs. Kommer ingen överklagan in under denna tid, vinner detaljplanen laga kraft. Så fort detaljplanen fått bygglov kan spaden sättas i marken.

Med gårdagens beslut i byggnadsnämnden har vi nu kommit så här lång i BoStad2021:

• Samtliga 31 detaljplaner har passerat samråd
• 8 planer är antagna, majoriteten inväntar eventuella överklaganden, några få är överklagade
• 3 planer har redan vunnit laga kraft: Adventsvägen, Ättehögsgatan och Olofshöjd
Nu har vi alltså kommit en bra bit på vägen mot målet att samtliga detaljplaner ska vara antagna innan året är slut. Och till hösten ser vi fram emot en första byggstart i BoStad2021!

Bilden här ovanför är en skiss på hur bostäderna i Högsbohöjd (Pennygången) kan komma att se ut. White arkitekters Johan Lundin, Gunnar Stomrud med flera har tagit fram skissen.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
 • Påverka
 • Samråd
 • Stadsutveckling
attehogsgatan1

I tisdags var två detaljplaner inom BoStad2021 uppe för beslut i Byggnadsnämnden. Detaljplanen för Volrat Thamsgatan, där det planeras för 55 nya lägenheter, antogs. Detaljplanen för 500 nya bostäder vid Smörsslottsgatan godkändes och går vidare till beslut i kommunfullmäktige.

För bara några veckor sedan vann ytterligare en detaljplan laga kraft: Ättehögsgatan. Här ska det byggas 85 nya hyresrätter och byggstart planeras till 2018.

Totalt sett har vi nu inom BoStad2021 nått upp i 356 bostäder i antagna planer, och 205 bostäder i planer som vunnit laga kraft. En bit på vägen mot 7000 inflyttningsklara bostäder år 2021!

Bilden ovan är en skiss på de kommande bostäderna på Ättehögsgatan. Läs mer om alla projekt som ingår i BoStad2021 här.

 

 

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
adventsvagen

I tisdags godkände Byggnadsnämnden detaljplanen för Adventsvägen. Det innebär att den första detaljplanen inom BoStad2021 nu är antagen. Om allt går enligt plan kan bygget i Kortedala vara igång redan nästa år.

Det är Poseidon som bygger på Adventsvägen. Här ska det byggas tre nya punkthus med totalt 125 lägenheter. Läs mer om nybygget här.

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete
Maria Lejon, Fastighetskontoret

Arbetet i BoStad2021 är inne i en intensiv fas. Nästa år ska samtliga 31 detaljplaner vara klara. Förhoppningsvis blir det också byggstart i några projekt. Projektledare Maria Lejon ger en statusrapport.   

Vad är din roll i BoStad2021?

– Jag är stadsbyggnadskontorets projektledare i BoStad2021 och har i uppdrag att tillsammans med projektledarna från fastighetskontoret och trafikkontoret driva satsningen framåt. I det ingår både övergripande arbete med projektet som helhet, och att stötta handläggarna i de enskilda byggprojekten som ingår i BoStad2021. Totalt bygger vi på 31 platser runt om i Göteborg.

Vad händer just nu i projektet?

– Nu har vi kommit till en fas där många av de större frågorna i det här projektet, t.ex. organisationen och arbetssättet, har börjat sätta sig, vilket är skönt. Annars är det fullt upp, alla våra byggprojekt är igång samtidigt - men i olika skeden - vilket innebär att vi är i en väldigt intensiv period. Några av de projekt vi startade upp först har redan kommit till skedet där detaljplanen ska antas.

2017 ska alla detaljplaner vara antagna, vad innebär det?

– En detaljplan anger hur ett område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Vi har tagit fram detaljplaner för alla våra 31 projekt och när vi är färdiga med en plan, går den till politikerna. Om de godkänner den, blir planen antagen. Och om planen sedan inte överklagas inom fem veckor, vinner den laga kraft.

Vad händer sedan?

– I en vanlig byggprocess återstår nu en del arbete med skissande och projektering innan man ansöker om bygglov. Men i BoStad2021 försöker vi snabba på processen så mycket vi kan. Vi skissar och projekterar tidigt och lämnar in bygglovsansökan samtidigt som detaljplanen går till politikerna för antagande. Det innebär att bygglovet kan falla ut så snart planen vunnit laga kraft – och att vi därmed kan börja bygga.

När blir första byggstart?

– Nu i november och december antas planerna för de första projekten vi startade upp, så förhoppningsvis kan vi sätta spaden i jorden för dessa under våren 2017!

Hur har arbetet fungerat hittills?

– Det rullar på fint i det stora hela. Alla inblandade är väldigt engagerade och måna om att våra projekt ska gå enligt plan. Sedan finns det alltid vissa frågor som är mer tungrodda än andra, men det är inte unikt för BoStad2021.

 

 • Byggstart
 • Detaljplanearbete