18dec

Äldreboende i Tynnered

2021 står ett nytt äldreboende på Smaragdgatan i Tynnered klart som del i BoStad2021. Äldreboendet består av 96 lägenheter och skapar ca 100 nya jobbtillfällen.

– Det är väldigt roligt att Stena Fastigheter, som tar ett stort socialt ansvar i stadsdelen, nu även satsar på äldreboende. Det finns ett stort behov av äldreboendeplatser i staden de närmaste åren så detta blir ett viktigt tillskott. Särskilt roligt är det att Stena Fastigheter tar stor social hänsyn i sitt arbete och att etableringen kommer att bidra till ca 100 nya arbetsplatser i stadsdelen, säger Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.

Att bygga ett äldreboende är ett led i Stena Fastigheters ambition att ge kunderna en möjlighet tillvalfrihet utifrån livets skiftande behov. Tillsammans med ett fokus på social hållbarhet och en god förvaltning bidrar det till en positiv utveckling av staden. Förutom äldreboendet bygger Stena Fastigheter Göteborg 270 nya bostäder och en förskola i Tynnered.

Läs hela artikeln Stena Fastigheter och Attendo bygger nytt äldreboende i Tynnered