03okt

Smaragdgatan glänser på nytt

I Tynnered är det mycket som är på gång. Opaltorget moderniseras och i BoStad2021 byggs flera projekt i närheten. Ett höghus reser sig uppe på Briljantgatan och så bygger Stena Fastigheter ett äldreboende och ett seniorhus i sitt BoStad2021-projekt på Smaragdgatan.

Det första spadtaget togs i början av sommaren och just nu pågår markarbeten. I november ska stomresningen följa för äldreboendet med 96 bostäder. I februari följer sedan stomresning för Seniorhuset där det blir 73 lägenheter. De nya husen kommer skapa ett nytt område tillsammans med de existerande husen:
– Det kommer bli en helt annan känsla att vara på gårdarna. Det blir en gemensam gård mellan de befintliga och de nya husen berättar Anna Canestedt som är projektledare på Stena Fastigheter.

Grön fasad sticker ut
Äldreboendet sticker ut genom en grön fasad som kontrasterar de andra husen i området. Ett passande färgval då gatans namngivare smaragdstenen är grönfärgad. Anna berättar om en kreativ process tillsammans med arkitekterna och en dialog med Stadsbyggnadskontoret som mynnat ut i något som projektdeltagarna tycker blivit väldigt bra.
– Det är jätteviktigt för oss, husen ska tillföra något och en gestaltning som håller över tid som vi och framförallt hyresgästerna kan vara stolta över, att det känns fint är viktigt.

På Smaragdgatan samarbetar Stena Fastigheter med Attendo som kommer driva äldreboendet. En mässa arrangeras i oktober 2019 för att visa vilka arbetstillfällen som kommer att komma. Göteborgs Stad kommer att möjliggöra att intresserade kan skaffa sig kompetensen som behövs.
– Vi är väldigt stolta över husen som vi bygger som skapar nya arbetstillfällen i Tynnered, berättar Ann-Catrin Dryselius som är fastighetschef på Stena Fastigheter. Stena Fastigheter äger sedan tidigare de bostadshus som ligger intill.
– Vi har en ägare som vill att vi bidrar till samhällsnyttan. Det handlar inte bara om att sköta husen utan också ta hand om de boende och ge dem förutsättningar och skapa ett tryggare och ännu stabilare område, säger Ann-Catrin.

Variation viktig
En viktig del när det byggs nytt i ett område från 1960-talet är att tillföra variation. Nya boendeformer och funktioner kan vara ett sätt. En förskola ingår till exempel i projektet på Smaragdgatan. Unga, gamla och de riktigt gamla som vill bo i bostadsrätt ellerhyresrätt finns med i planeringen.Stena Fastigheter, Attendo och arkitekten har alla tidigare erfarenheter av att skapa funktionella bostäder för äldre. Det handlar ofta om det stora i det lilla som att inte bygga trösklar eller en toalett som är några centimeter högre. En del i arbetet med attskapa ett genomtänkt boende för en äldre målgrupp har varit att engagera pensionärer i workshops där de kunnat komma med idéer och önskemål.

Ett annat delprojekt i BoStad2021 där nya bostäder kompletterar befintligt bestånd är Stena Fastigheters projekt Ekebäckshöjd i Högsbo som ligger i direkt anslutning till Pennygången. Här byggs också ett äldreboende samtidigt som nya funktioner som matbutik och gym tillkommer. En viktig aspekt är att de nya husen till skillnad från de befintliga har hissar, något som är en del i att möjliggöra för personer att bo kvar när de blir äldre.

Återupptäcka bebyggelse

Samtidigt som det byggs nya byggnader uppmärksammar Stena Fastigheter värdena i de existerande husen som uppfördes 1964–1965 vid Smaragdgatan, som är ett exempel på tidig rekordårsbebyggelse innan miljonprogrammet.
– Den befintliga bebyggelsen är inte k-märkt men vi har konstaterat att den är värd att spara på. Fasaderna är speciella utifrån tidsepoken. Vi genomförde en kulturhistorisk analys av området och fick då rådet att behålla husens ursprungliga utseende. Därför målar och återställer vi husen i befintligt skick, berättar Ann-Catrin. Gammalt och nytt samspelar när Smaragdgatan glänser på nytt.

 

Arbete med de nya husen är igång sedan sommaren 2019.