24jan

Altplatsen Utveckling AB tar över Gitarrgatan

Nya strängar i ett av BoStad2021-projekten. Altplatsen Utveckling AB har tagit över projektet på Gitarrgatan.

Altplatsen Utveckling AB tar över BoStad2021-projektet på Gitarrgatan från Prime Living. Tillträdet för de nya ägarna ägde rum 18 december 2018 i samband med att Altplatsen Utveckling AB köpte fastigheterna av Prime Living. Oscar Taube som även är vd för Bra Boende Centralt i Göteborg leder den nya projektgruppen.

– Jättespännande, det blir verkligen full fart! Det blir press på att få igång allt och det sysslar vi med just nu. Vi har detaljplanen som kommer upp i Byggnadsnämnden och där ändras inget. Vi börjar titta på vad vi behöver ändra och går sedan på gestaltningen utifrån gestaltningsprogrammet där vi ska träffa Stadsbyggnadskontoret och planarkitekten. Om ett år är det tänkt att entreprenaden ska dra igång.

Oscar Taube berättar vidare att projektgruppen tittar på vilken typ av boende det ska bli. Det kan till exempel bli en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och någon annan form av boende, till exempel senior- och studentboende. Det finns många idéer hur platsen och bostäderna ska utvecklas.
– Det är ett fantastiskt läge med hög densitet på folk och det finns förutsättningar i stadsdelen. Det är begränsat med biltrafik och ligger nära spårvägen och Frölunda Torg. Sedan finns Ruddalen med skridskor och löpspår, det finns även simhall och Frölunda kulturhus med bibliotek i närheten summerar Oscar Taube.