09dec

Arkitekterna hittar formen för juvelen

BoStad2021 -projektet på Valskvarnsgatan hade sitt första spadtag i september 2019. Här berättar arkitekten Kajsa Crona om arbetet att forma det nya landmärket ute på Eriksberg, den 80 meter höga Kronjuvelen.

Det är Sweco som ansvarar för utformningen av huset och arbetet leds av arkitekten Kajsa Crona på Swecos kontor i Göteborg. Hon är även adjungerad professor på Chalmers där hon undervisar och forskar samt är engagerad i Centrum för boendets arkitektur. Hon ansvarar även för det nationella innovationslabbet Bolabbet på Sweco.

– Jag är en bostadsnörd kan man säga och tycker att det är fantastiskt roligt att få bidra till goda boendekvaliteter och det är något som jag arbetat mycket med i akademin, vad som är viktigt att få med oss i bostadsproduktionen, kommenterar Kajsa sin nisch.

Men att det blev just bostäder är lite av en slump. Efter studier på Chalmers var det så karriären började med första jobbet för JM. Kajsa har även ritat andra byggnader men så återkom bostäder när hon startade eget arkitektkontor.
– Att som arkitekt både vara generalist och ha spetskunskap, det är något speciellt, att förstå bostaden till fullo, det kräver ett visst hantverk. Man måste leva sig in i vem som ska bo där nu och vem ska bo där senare. Föreställa sig generella behov som står sig, berättar Kajsa.

Inspiration direkt
När Sweco fick uppdraget befann sig Kajsa på en för uppdraget passande plats.
– Det var precis när jag var i New York så då kunde jag kolla på sockel, bas, mellandel och avslutning, och hur man behöver hantera detta och hitta balansen, berättar Kajsa om rundvandringen bland skyskraporna. Bland inspirationskällorna inom arkitekturen finns Herzog & de Meuron, Sauerbruch Hutton och Lacaton & Vassal. Herzog & de Meuron har bland annat gjort en iögonfallande skyskrapa på 56 Leonard Street i New York. Intressant arkitektur för Kajsa är den som rör sig mellan två stilideal, där arkitekten söker och befinner sig i en brytpunkt.

Det är ett team på sju personer på Sweco som arbetat fram Kronjuvelen och den intilliggande byggnaden brf Guldkornet. Det har funnits förslag på husets utseende innan teamet kom in i projektet. Den tidigare föreslagna runda formen blev kantig för att passa in i området.
– Byggnaden ska fånga den lokala karaktären och samtidigt ge ett nytt uttryck som tillför något till platsen. Något som bygger på och skapar större mångfald, ett nytt lager till staden, berättar Kajsa.

Du har liknat projektet vid en väv.
– Stadsväven är en utgångspunkt, det går alltid att plocka trådar från det som finns. Det är viktigt att beskriva för alla så de förstår hur man tänkt, då kan det vara bra att hänvisa till kända traditioner, där är väven eller att skapa olika typer av lager tacksamt som metafor. Vi har till exempel tänkt flera skikt i fasaden för att skapa djup och vertikalitet, förklarar Kajsa.

Grundsynen är att ett hus ska stå fast förankrat på sin plats. Det bästa huset går inte att flytta på genom sin koppling till platsen.
– Jag vill verkligen fånga platsen och här fanns mycket röda och bruna tegelhus olika nyanser, fogar och tidsepoker. Eriksberg byggs samman genom sitt tegel.

Vikten av balans
Kajsa Crona betonar vikten av en balans mellan fönster och mur. När stora hus byggs krävs större öppningar för att få till en balans. Synsättet behöver ändras när ett hus ”dras upp”. Det som händer emellan riskerar att bli för glest, det behövs balans för att uppnå en stringens och elegans.

– Det yttersta är pilastrarna som går hela vägen upp. Kommunen hade krav på en vertikal känsla, från sockel upp till kronan. Vi väver med tegelband i olika lager, och i det rutnät som skapas gör vi fönster och betong med ornamentik i tegel. För att skapa en händelserikedom och skapa mer balans mellan mur och fönster, berättar Kajsa.

Det har också skapats en gemensamhetslokal högst upp i huset. Den blir ett bidrag till den sociala hållbarheten i bostadsrättsföreningen. Där finns också en uteplats och gång runt hela huset dit alla boende kan gå och betrakta Göteborg från alla vinklar. Kajsa Crona ser fram emot att se det färdiga resultatet:
– Det blir roligt att komma upp i huset!

Faktaruta: Kronjuvelen

  • Huset uppförs av JM och ingår i BoStad2021.
  • Det första spadtaget togs 25 september 2019.
  • Huset kommer vara klart för inflyttning 2022.

Relaterat material

Valskvarngatan startar upp
Första skoptag på Valskvarnsgatan