30sep

Återbesök på Ättehögsgatan

Hur står det till på Ättehögsgatan? Det var i början av 2020 som det första spadtaget togs och markarbetena hade då hunnit komma en bit på vägen. Nu gör vi ett återbesök där Egnahemsbolagets projektledare Annika Carlsson tar emot.

– Det ser bra ut! Vi håller tidplanen, jag hade precis en uppdatering, men det rör sig om de två större husen kvar så det är full aktivitet och mycket som händer, berättar Annika.

Husen Annika pratar om är hus A och B där stommen håller på att gå upp. Detta är husen med flest lägenheter, mellan de befintliga hyreshusen och räddningstjänstens lokaler. Husen kommer bli klara i november 2021. När markarbetena började innebar det sprängning eftersom husen har ett underjordiskt garage.

– Det var en stor utmaning att spränga för att få garage men det har gått över all förväntan. Vi har jobbat mycket med kommunikationen och de flesta har haft överseende med denna kortare period. Nu ser alla att det händer något när husen reser sig och att det ger något positivt, säger Annika.

 


Gemensam innergård
79 av de nya bostäderna är bostadsrätter som kompletterar de befintliga hyresrätterna sett till boendeformer i området. Bostäderna delar en gemensam innergård med grönytor och det har varit en viktig fråga att få till:

– Det ska vara en öppen och gemensam gård, ytorna har vi skapat med tanke på att de ska användas gemensamt, förklarar Annika.

Ett hus är högre
Rundturen för oss vidare till hus C och D som kommer vara klara i maj 2021. Utvändigt ser de nästan klara ut men nu ska det invändiga arbetet ta vid. Hus D som kommer består av 12 hyresrätter och hyras ut av Poseidon står ut inte bara genom att det fyller igen en lucka mellan två existerande hus, det är också högre än de andra husen.
– Det ger något annat med sin höjd även om det smälter in med övriga hus, kommenterar Annika som även berättar att bottenvåningen kommer inrymma Poseidons områdeskontor.

På andra sidan gatan återfinns hus C som kommer ingå i samma bostadsrättsförening som hus A och B. Här finns också en gemensam grönyta som delas på samma sätt som ytan mellan hus A och B och de gamla husen. Ättehögsgatan bygger raskt på mot slutmålet 2021!