25jun

Bergsjön flyttar in – och mer på gång

BoStad2021 har redan firat tre inflyttningar i Bergsjön – och fler är på gång.

Under 2020 har både Merkuriusgatan och Kosmosgatan kunnat fira de första inflyttningarna. Först ut var Merkuriusgatan där HP Boendeutvecklings/Ulricehamns betong UBAB:s BoStad2021-projekt kunde fira inflyttning i 39 lägenheter i den första av två etapper i januari. Nu har nästa etapp påbörjats med markarbeten och grundläggning. Husen går i vitt och orange med en gemensamhetsyta mellan de två husen.

I mars följde sedan inflyttningen i Familjebostäders 87 hyresrätter mittemot som byggts under ledning av Framtiden Byggutveckling. Familjebostäder har byggt två lamellhus i fyra till sju våningar samt två punkthus med fyra respektive fem våningar. I ett av punkthusen på Merkuriusgatan 2 E hyrs 12 lägenheter i första hand ut till unga vuxna (18–30 år).

– Det är positivt för oss att välkomna nya hyresgäster. Några flyttar inom Bergsjön och andra kommer från helt andra håll. Det är mycket som händer häromkring nu, förutom våra hyresrätter finns nya bostadsrätter och snart ett nytt kulturhus alldeles runt hörnet. Dessutom har vi den fantastiska naturen som omger oss, berättar Siv Undén, områdeschef för Bergsjön centrum på Familjebostäder.

Söder om dessa två projekt har Egnahemsbolaget nått långt i uppförandet av sina fem 64 bostadsrätter. Det rör sig om stycken tvåvåningshus med åtta lägenheter i varje på övre platån och 24 lägenheter fördelade på två stycken trevåningshus i den lägre delen. Här kommer inflyttningar att ske under 2020–2021.

Radhus och punkthus på Kosmosgatan
BoStad2021-projektet på Kosmosgatan är ytterligare ett projekt där inflyttning nu startat. Här är det de första radhuslägenheterna som börjat inflyttning i slutet av mars. Projektet på Kosmosgatan består dels av de nya radhusen men i en senare etapp kommer även tre punkthus att byggas längre in på området.

– Det är väldigt roligt att se projekten bli klara och människor som flyttar in när man som jag varit med i de olika faserna och sett utvecklingen. Dessutom har vi tillsammans med kollegorna på Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen utvecklat områdena med bland annat nya stråk och gröna ytor, kommenterar Malin Lorentsson, Fastighetskontorets projektledare.


Relaterade artiklar

Merkuriusgatan lyfter taken

Filip samordnar Kosmos och Merkurius

87 nya lägenheter klara i Bergsjön

Trippelspadtag på Merkuriusgatan

Grönt häng mellan gammalt och nytt

 

Bilder