06mar

50 lägenheter till på Gunnestorpsvägen

Max Ramström som arbetar som Development Manager på Bonava, berättar om det aktuella läget för projektet som kommer ge 209 nya lägenheter – ungefär 60 fler än från början.

Ute i Tuve sker stora saker när ett nytt bostadsområde byggs längs med Gunnestorpsvägen strax innan Tuve centrum. Det är två byggaktörer som delar på området, Bonava och Wästbygg. Dessutom är Göteborgs stads lokalförvaltning med och bygger en ny förskola. Här berättar Max Ramström mer om statusen för projektet.

Hur är statusen på ert BoStad2021-projekt?
– Bonava är i full gång med båda våra kvarter i området. I det norra har vi kommit längst, där har taket kommit på precis och vi har börjat att mura fasaden ut mot gatan. I det södra kvarteret håller vi på med stommontage för tillfället. Vi ligger helt enligt tidplan och förväntar oss en inflyttning i det norra kvarteret under våren 2021 och i det södra kvarteret under hösten 2021.

Det har inte skett några större förändringar av utformningen under resans gång, utan det var endast mindre justeringar under bygglovsskedet, som till exempel en flytt av ett miljöhus eller ändrad takvinkel på trapphusen.

Max Ramström.

Hur ser du på BoStad2021 i sin helhet?
– Bonava ser väldigt positivt på ett initiativ som BoStad2021. Vårt långsiktiga mål är att erbjuda prisvärda bostäder till det stora flertalet och samtidigt skapa hem och levande grannskap. Att staden fokuserar på att öka bostadsbyggandet är vi glada för. Vi ser gärna att de goda exemplen från BoStad2021 tas in i det ordinarie arbetet hos staden.

Max Ramström ser en framgångsfaktor i att stadens förvaltningar har haft möjlighet att samverka ännu mer än tidigare.
–  Det är glädjande att stadens politiker har satt upp ett ambitiöst mål som visar marknaden att det finns förutsättningar att försöka tillgodose efterfrågan på nya bostäder i Göteborg. Staden har ett stort ansvar genom att vara en stor fastighetsägare och samtidigt ha kontrollen på utvecklingen via planmonopolet.

Bonava hoppas på ytterligare markanvisningar framöver efter projektet på Gunnestorpsvägen, som inneburit fler bostäder än planerat.

–  I det här fallet kunde vi tillskapa 209 hyreslägenheter genom en markanvisning som ursprungligen i vår del var tänkt att ge 150 bostäder, summerar Max Ramström.

Fakta: Gunnestorpsvägen

Syftet är att omvandla Gunnestorpsvägen till en stadsgata med högre stadsmässiga kvaliteter samt att möjliggöra för nya bostäder och förskola. Detaljplanen medger uppförande av totalt ca 380 bostäder i fyra till sex våningar i kvarterstruktur samt en ny förskola med åtta avdelningar. En del av lägenheterna kommer att innehålla BMSS-boende (boende med särskild service).