07jan

Bostad 2021 – Stadsförtätning eller snabba bostäder?

7000 bostäder ska färdigställas till år 2021. Ett forskarteam vid Chalmers följer projektet och nu kommer den tredje avrapporteringen. Forskargruppen, ledd av Anders Svensson, Professor of the practice – Chalmers arkitektur, arbetar på uppdrag av Göteborgs stad, Framtiden och övriga byggaktörer och presenterar den 19 februari forskningsprojektets tredje delrapport på CMB:s bygglunch.

> Läs mer och anmälan på CMB:s webbplats