23nov

BoStad2021 viktig del i ökat byggande

Antalet nybyggda bostäder i Göteborg har under 2019 ökat kraftigt visar fastighetskontorets statistik. BoStad2021 är en viktig del i att Göteborg kunnat göra ett språng.

Bostadsbyggandet har ökat successivt de senaste åren och under 2019 färdigställdes nästan 4 400 bostäder, vilket är den högsta volymen sedan början av 1970-talet. Det är även första gången på femton år som bostadsbyggandet ligger i nivå med befolkningstillväxten och bedöms därmed bidra till att minska den beräknade bostadsbristen. Fastighetskontoret gör prognosen att det kommer färdigställas ytterligare cirka 4 200 bostäder under 2020.

BoStad2021 viktig del i ökningen
En viktig del i ökningen är BoStad2021. I projektet samarbetar Göteborgs Stad och byggaktörer tillsammans för att driva upp byggtakten genom nya arbetssätt, bland annat parallella processer för att komprimera tiden från projektstart till färdigställande.

– Satsningen BoStad2021 har verkligen bidragit till det ökande byggandet vilket förstås är roligt men också viktigt för att kunna få bort bostadsbristen i Göteborg, kommenterar Magnus Uhrberg, projektledare på Fastighetskontoret för BoStad2021.

Under 2020 har projekt färdigställts i bland annat Bergsjön, Biskopsgården, Björkekärr, Järnbrott och Majorna. Totalt kommer över 7000 nya bostäder fördelade på 30 olika delprojekt att byggas genom satsningen.

Mer statistik om bostadsbyggande hittar du på goteborg.se/statistikbostadsbyggande