14maj

Botrygg blandar upp Gårdsten

Botrygg vill med BoStad2021-projektet i Gårdsten bidra till förändring med sikte på framtidens Göteborg. Här kompletteras den äldre bebyggelsen från 1970-talet med nya hus som stöper om bilden av Gårdsten och blandar upp området och dess arkitektur.

Joachim Arcari tar emot på det nya kontoret i Gårda. Botrygg har precis flyttat till ett gammalt anrikt fabrikshus i Gårda. Det är inte en tillfällighet, bredvid är ett av företagets mer uppmärksammade projekt, de gamla landshövdingehusen som nu restaureras. På det nya kontoret styrs Linköpingsföretagets verksamhet i Göteborg, förutom i BoStad2021 bland annat på Selma Lagerlöfs torg och i Frihamnen. Sedan 2005 har Joachim Arcari varit chef för verksamheten.

I BoStad2021 bygger Botrygg ett nytt bostadsområde i Nordöstra Gårdsten, i ett område utanför den ring som omsluter området som byggdes på 1960- och 1970-talet. Tanken är att bidra till att få en ökad blandning av bostäder, och att bygga samman Gårdsten med intilliggande Lövgärdet.

– Det behövs bostäder som vanliga människor har råd att köpa eller bo i. Att vi blandar hyres- och bostadsrätter i områden som Gårdsten är för att få en bättre blandning berättar Joachim Arcari. Han pekar på skillnaderna i staden, i till exempel Hovås finns behov av fler hyresrätter och i Gårdsten är det fler bostadsrätter som efterfrågas.
– Vi tror vi får bättre kvarter med ett blandat boende. I Frihamnsprojektet ser vi att kan vi blanda de med stora och små plånböcker, det gör något för framtiden. Vi tror att vi måste differentiera mer och mer, fortsätter Joachim tankarna kring projekten som genomförs.

Etappskiften och att hitta nya lösningar
Under Gårdstenprojektets gång har Botrygg fått planera om sitt arbete och tänka om gällande när och vilken typ av bostäder som byggs.
– Vi bygger men i mindre etapper. Tidplanen är fortfarande möjlig inom 2021. Vi gör så att vi byter etapper: B istället A för det är enklare att bygga. Husen är uppdelade med nio hus i etapp a, sex i etapp b och två i etapp c.

– Nu ser vi på att göra en del av det till hyresrätter med investeringsbidrag, Gårdstensbostäder  Dicksonstiftelsen har gjort det tidigare i området. Jag tror primärt att det behövs nya bostäder, sedan kanske det spelar mindre roll om det är hyresrätter eller bostadsrätter. Viktigt att det har hög kvalitet så att det inte blir ett nytt miljonprogram säger Joachim.

En faktor som påverkar är de ändrade förutsättningarna sedan amorteringskrav införts.
– Vi har märkt att vi har ett stort intresse men väldigt få som får godkända betingelser hos bank. Människor med tillräcklig inkomst får inte lån då bankerna har mer omfattande krav i svagare områden.
Han berättar om diskussionerna med bankerna och idén om en överenskommelse där de som vill söka lån kan fylla i ett förutsättningsformulär, så att bankerna kan göra en noggrannare bedömning, förutsatt att banken sedan tidigare känner till projektet.

Ny utveckling i miljonprogramsområdet
För Botrygg handlar valet av plats i Gårdsten och utformning av husen om en önskan att bryta isär arkitekturen med de stora husblock som redan finns i Gårdsten. Det nya området utmärker sig med en mer uppbruten struktur och olika varianter och lutningar av sadeltak. Hur kan vi bygga något som smälter in men samtidigt sticker ut? Och samtidigt står för sin tid säger Joachim och fortsätter:
– Om vi ska bygga och sälja eller äga så måste det stå för det vi står för. Vi bygger aldrig en produkt som vi inte själva kan tänka oss att bo i. Fokus måste vara att lämna en bra produkt med bra service till rätt pris.

Projektets planering och utformning ger också de rätta förutsättningarna för Botrygg som har ett eget byggtekniskt program och 500 byggare i bolaget.
– Det är viktigt att vi får acceptabla kostnader genom att bygga i våra egna system. Fokus ligger på dyrare material initialt för att få lägre framtida underhållskostnader. För Botrygg handlar det om att skapa lösningar som håller för både hög- och lågkonjunkturer, för bolaget och för kunderna.
– Vi har ett långt perspektiv och en ödmjukhet inför framtiden summerar Joachim Arcari.