24maj

Briljanta utsikter i Tynnered

BoStad2021-projektet på Briljantgatan kompletterar existerande bostäder och blir ett nytt landmärke i stadsdelen.

I Tynnered sker mycket just nu. Opaltorget för ny utformning och på Briljantgatan bygger Framtiden Byggutveckling ett nytt tiovåningshus med 91 lägenheter för Bostadsbolaget. Huset är placerat uppe på en höjd, en kort promenad från spårvagnshållplatsen Briljantgatan. Det kommer ge en vid utsikt ut mot havet för de boende.

Mikael Olehede, projektchef på Framtiden Byggutveckling, tar emot en tidig morgon på byggarbetsplatsen. Just nu är tre våningar uppe och det går snabbt, en våning byggs på två veckor.
– Det var viktigt att få ett produktionsvänligt bygge och våningarna ser därför likadana ut för att få det produktionsanpassat. Men vi gör inte avkall på det estetiska utan det ska bli en snygg byggnad berättar Mikael. Byggnaden får en fasad i skiffer som också är underhållsfri. Bostadsbolaget har också satsat på att göra huset energisnålt, bland annat med solceller på taket.

Bakgrund
Projektet startade med att Bostadsbolaget tittade på om det var möjligt att bygga bostäder på det egna markinnehavet. Området i Tynnered identifierades som en möjlighet, här har Bostadsbolaget haft ett bostadsområde sedan 1960-talet.

Olika alternativ togs fram hur nya bebyggelsen kunde se ut, bland annat fanns tankar om att bygga på områdets parkeringsdäck. När detaljplanen togs fram blev lösningen ett lamellhus bredvid parkeringsdäcket och existerande bostadsområde. Det nya huset har två trapphus med respektive fem lägenheter per våningsplan.

Att huset ingår i BoStad2021 märktes främst under detaljplaneskedet.
– Det som var bra var att trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret satt tillsammans och var nära varandra och arbetade intensivt minns Mikael. Under projektets gång skedde också något oväntat och ovanligt:
– Vi upptäckte att en viadukt nedanför berget var för låg så vi kunde inte komma fram med lastbilar. Trafikkontoret fick gå in och bygga om berättar Mikael. Det hela kunde lösas och projektet löper på enligt tidplan. Stommen med de tio våningarna ska vara klar i september 2019. Då börjar takarbetena och efter det innerväggar. Huset beräknas vara färdigbyggt under hösten år 2020.