10feb

Den sista detaljplanen tillstyrkt

Den 7 februari tillstyrkte Byggnadsnämnden den sista detaljplanen inom BoStad2021, detaljplanen för Olof Asklunds gata. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Detta är även den första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. Planen gör det möjligt att bygga totalt cirka 1900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, 2 parker samt 1 skola (F-9). En del av bostäderna ingår i BoStad2021. Syftet med planen är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att området även fortsatt ska ha en hög grad av arbetsplatser.

Lästips

Att planera om industri till blandning – om arbetet med att skapa det nya området