24mar

”Det är inget misslyckande utan tvärtom”

– Det är fantastiskt! Att vi lyft processerna på det sättet. Det är resultat! Att det hänger upp sig med överklaganden, det är en annan fråga. Det är spaden tagen innan 2021. Det är inget misslyckande utan tvärtom, konstaterar Magnus Månsson, koncernchef på Semrén & Månsson. Han var den som formulerade de första idéerna 2014.

– Man borde dra konsekvensen att detta var ett väldigt effektivt sätt att arbeta. Jag tror merparten av näringslivet skulle uppskatta om man gjorde det till gängse sätt att arbeta, säger Magnus. Han konstaterar att det inte hade blivit den stegringen av antalet extra bostäder utan BoStad2021 och pekar på att processerna inte sällan blir utdragna inom stadsutveckling.

Magnus Månsson tar emot på Semrén & Månssons kontor högst upp i huset som tidigare bara innehöll Göteborgs-Posten. Bland kontorets aktuella projekt hör Karlatornet och Nya Hovås. Men idag ska Magnus Månsson berätta mer om hans engagemang i att BoStad2021 kom till.

Förändring och modernisering
Engagemanget i BoStad2021 var ingen slump. Han har som ledare för Semrén & Månsson aktivt gått in i att utveckla samhällsbyggnadsbranschen och arkitektens roll.
– Jag vill förändra och modernisera, jag ser det som en helhet. Vi måste förstå våra produktionsvillkor oaktat var vi är i linjen.

Själv har han bytt perspektiv och agerat byggaktör i ett bostadsprojekt på Danska vägen vilket gett förståelse för en annan roll inom samhällsbyggnad. Men han konstaterar att det inte är lätt att vara den som kommer med nya tankebanor, att vända på stenar och ifrågasätta rådande strukturer.

Två sidor lade grunden
När politiken genom Ulf Kamne ställde frågan hur produktionstakten skulle kunna ökas våren 2014 fångades frågan upp av Thomas Dahl på Wallenstam. Han kontaktade i sin tur Magnus Månsson med den enkla frågan ”Hur fasen ska man lösa detta?” Magnus Månsson satte sig ner och funderade. Resultatet präntades ner på två sidor.

– Jag skrev ett tvåsidigt förslag om att öppna upp för en blandning av privat initiativkraft och den kommunala plikten att hålla de demokratiska reglerna, minns Magnus Månsson. Till idén anslöt sig även HSB och även lite senare allmännyttiga AB Framtiden. Efterhand breddades projektet till 30 delprojekt med omkring 25 byggaktörer.

Det första namnet blev Jubileumssatsningen innan BoStad2021 antogs.
– Det gällde att hitta ett namn som gjorde att det bröts loss från den ordinarie verksamheten, det var  mycket snack om 2021 vid den tiden och om vad som skulle kunna bli färdigt till dess, minns Magnus.

Magnus Månsson rörde sig i BoStad2021:s projektrum när det hela rullat igång, nyfiken på åsikter om hur det fungerade i praktiken. Han minns särskilt en av återkopplingarna, att det som tidigare kunde ta tre veckor nu kunde lösas på tre minuter tack vare närheten till kollegor.

Från idé till projekt
Magnus Månsson minns att idéerna gick ganska långt och att det sedan presenterades en bearbetad version baserad på hans tänk. I hans version fanns tankar om att ha en koordinator som skulle ha mandat att bestämma och ta beslut om det fanns olika uppfattningar. Problem skulle kunna lösas på tjänstemannanivå och inte skickas upp i kommunstyrelsen. Det blev många diskussioner om vad som var genomförbart. Efterhand hittades formerna och den praktiska organisationen sattes med ett gemensamt projektkontor där handläggare på olika förvaltningarna arbetar tvärdisciplinärt.
– Jag hoppas fortfarande att det är ett embryo till ett framtida samhällsbyggnadskontor. Man måste försöka till en mer tvärdisciplinär verkan, anser Magnus Månsson.

Han ser att mycket händer och kommer att hända. Han hoppas att tanken satt sig, att BoStad2021 ändå har marinerat tanken att samarbete är bättre än att arbeta på var sitt håll. Men det kan behöva ta sin tid resonerar han: – Arbetsro är inte så dumt!

Magnus Månsson rörde sig i BoStad2021:s projektrum när det hela rullat igång, nyfiken på åsikter om hur det fungerade i praktiken. Han minns särskilt en av återkopplingarna, att det som tidigare kunde ta tre veckor nu kunde lösas på tre minuter tack vare närheten till kollegor. Han lämnade efter den inledande processen: – Då var vår del över, när projektet var ”up and go”.