20nov

Dubbelt upp i Bergsjön!

På Merkuriusgatan är det dubbelt upp när nu det andra huset är uppe i HP Boendeutveckling / Ulricehamns Betongs BoStad2021-projekt.

Huset med sina 39 lägenheter följer sin tvilling, det första huset som hade inflyttning i januari 2020. I ett senare skede kommer ytterligare två hus att uppföras.

– Det snurrar på! Vi har inflyttning i slutet på mars 2021 och vi följer tidsplanen. Så vi ser fram emot inflyttning till våren! berättar Pia Levin är byggledare på HP Boendeutveckling över telefon från hemmakontoret i Jönköping.

Markarbetena började i februari 2020 och sedan följde prefabstommen där betongelementen började lyftas på och monteras i sista veckan i maj. Arbetet med att lyfta stommen på plats pågick fram till augusti. En process som gått snabbt.

– Det vi håller på med nu är alla installationer som el, ventilation, rör och nu monterar de kök och målar. Parkettläggning följer nästa vecka, berättar Pia om hur arbetet fortskrider. Pandemin har påverkat men i liten utsträckning. Prefabmontaget blev framflyttat men det löste sig och förseningen begränsades sig till en vecka som nu arbetats i kapp.