10jul

Fixar inför byggstarten

Karin Henström, fastighetsutvecklare på Balder, berättar om vad som sker just nu i BoStad2021-projektet Fixfabriken. 134 lägenheter (1–4 rum och kök) ingår i Balders del av projektet. Under våren har arkeologiska utgrävningar ägt rum vilka avslutas under sommaren.

Vad är statusen för projektet?
– Vi har fått bygglov och startbesked. Planen är att börja påla vecka 32 och vid årsskiftet börjar arbetet med betongelementen. Rivningen är i princip färdig. Man har börjat lite smått med gatustrukturen berättar Karin.

På området samarbetar Balder och HSB genom ett konsortium. I början av projektet hade HSB ansvar för hela projektutvecklingen men när Balder etablerade en egen organisation delades kvarteren upp med två kvarter vardera. Rivning, arkeologiska utgrävningar och byggnation av vägstrukturen inom området görs tillsammans i det gemensamma bolaget.

Berätta mer om det nya området
– Det är jättehäftigt, jättefina hus. Man har hittat inspirationen från både Klippområdet och i Majorna. Arkitekterna på What! har skapat område och har jobbat med detaljplanen i tio år och har en god bild hur det ska se ut berättar Karin.

Det finns också ett parallellt gestaltningsprogram som bestämmer gestaltningen av gaturummen. En lösning som skapats är det som kallas studiolägenheter som är tänkta att bidra till levande miljöer i gatuplan. Det rör sig om loftlägenheter på ca 40 kvm med egen ingång direkt från gatan.

Inflyttning är planerad till november 2021.

Läs mer

Unika utgrävningar vid Fixfabriken