09feb

Fler antagna detaljplaner

I tisdags var två detaljplaner inom BoStad2021 uppe för beslut i Byggnadsnämnden. Detaljplanen för Volrat Thamsgatan, där det planeras för 55 nya lägenheter, antogs. Detaljplanen för 500 nya bostäder vid Smörsslottsgatan godkändes och går vidare till beslut i kommunfullmäktige.

För bara några veckor sedan vann ytterligare en detaljplan laga kraft: Ättehögsgatan. Här ska det byggas 85 nya hyresrätter och byggstart planeras till 2018.

Totalt sett har vi nu inom BoStad2021 nått upp i 356 bostäder i antagna planer, och 205 bostäder i planer som vunnit laga kraft. En bit på vägen mot 7000 inflyttningsklara bostäder år 2021!

Bilden ovan är en skiss på de kommande bostäderna på Ättehögsgatan. Läs mer om alla projekt som ingår i BoStad2021 här.