13mar

Följeforskning av BoStad2021 – delrapport 1 klar

BoStad2021 följs ett antal forskare från Chalmers. Syftet är att studera vilka åtgärder som vidtas i projektet för att korta ner ledtiderna för bostadsbyggande och ta reda på om de är framgångsrika. Forskarna undersöker också vilka lärdomar som kan föras vidare från BoStad2021 till den ”ordinarie” byggprocessen.

Nu är den första delrapporten klar. Rapporten är ett resultat av följeforskningen januari 2016 – januari 2017. Den är först ut av de årliga delrapporter som ska presenteras fram till 2021. Därefter kommer en större slutrapport i början av 2022.

Här kan du läsa delrapport 1.