26apr

Första inflyttning i BoStad2021!

Alexandra fick ta emot den första nyckeln i projektet BoStad2021

Idag är det en mycket efterlängtad dag i projektet BoStad2021. De första inflyttningsklara lägenheterna står färdiga och idag fick en av stadens politiker lämna över den första bostadsnyckeln till studenten Alexandra Särnström.

– Jag studerar på Chalmers, att flytta till Johannebergsområdet känns perfekt för mig.  Det ska bli jätteroligt och jag är supertaggad! Vilket bra initiativ att bygga studentbostäder här, säger Alexandra.

Det var både en strålande sol och glad Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden som idag stod på Volrat Thamsgatan för att inviga de första lägenheterna och lämna över den första nyckeln.

– Bostadsbristen är en av flera utmaningar vi har i Göteborg. Sen 2015 har staden tillsammans med medverkande byggaktörer i projektet kämpat tillsammans för att kunna ge göteborgarna fler bostäder. Jag är både stolt och glad över att vi tillsammans idag kan lämna över den första nyckeln till en inflyttningsklar lägenhet och framöver erbjuda fler bostäder till göteborgarna. I och med detta bevisar vi också att tillsammans kan vi öka tempot i bostadsbyggandet, säger Hampus Magnusson.

2015 lanserades projektet som en extra satsning på 7000 bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion. Projektet är unikt på det sättet att staden tillsammans med byggaktörer jobbar med processerna parallellt för att på så sätt kunna öka tempot i bostadsbyggandet och snabbare få fram fler inflyttningsklara lägenheter. Under projektets gång har fem forskare från Chalmers universitet följt projektet och regelbundet återkommit med rapporter.

BoStad2021 består av både hyres- och bostadsrätter och i dagsläget har 17 av delprojekten börjat bygga och övriga står i startgroparna. Projektet på Volrat Thamsgatan består av 63 lägenheter. Alla lägenheter utom en är ettor och har en snittyta på 27 kvadratmeter.

Närmast följer inflyttningar i BoStad2021-projekten på Adventsvägen, Norra Fjädermolnsgatan och Fyrklöversgatan. Översikt över samtliga 30 projekt

Magnus Uhrberg är en av projektledarna för BoStad2021 och har varit med sen projektets start. På frågan om hur han ser på hela projektet och om det har lett ökat tempo i bostadsbyggandet säger han så här:
– I dagsläget är det för tidigt att säga om projektet BoStad2021 har lett till ett ökat tempo i bostadsbyggande. Däremot kan vi tydligt se att i projektet på Volrat Thamsgatan har vi kortat ledprocesserna och skapat förutsättningar för ett snabbare och effektivare arbete i planprocesserna. Detta har naturligtvis lett till att bostäderna kan stå klara fortare än vad de normalt sett gör. Vi kommer att följa upp projektet när det är avslutat och återkomma i den frågan om projektet lett till ett ökat tempo i bostadsbyggandet.

Pressbilder för nedladdning (fotograf: Peter Bartholdsson)
http://bostad2021.se/bildbank-inflyttning/