13jun

Första spadtag i Gårdsten

Den 13 juni var det dags för det officiella första spadtaget för byggnationen i Gårdsten centrum.

Klockan elva var det så dags att markera nästa steg i utvecklingen av Gårdsten. Då samlades representanter från byggaktören Serneke och Gårdstensbostäder för att tillsammans genomföra det första spadtaget för omvandlingen av torget. Från Serneke deltog Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg och Patrik Lindström, VD Serneke Projektutveckling och från Gårdstensbostäder deltog styrelsen med bland andra ordförande Mohamed Hama Ali.

I BoStad2021 kommer det nya höghuset Utsikten att byggas och i samband med det omgestaltas också torget. Gårdstens nya samlingsplats tar form genom skapandet av ett torg som ramas in av caféer, restauranger, apotek och butiker. Gårdstensvägen görs samtidigt om till en gata med gång- och cykelbana, parkeringar och träd.