27maj

Första spadtag på Kosmosgatan

Den 27 maj var det första spadtag på BoStad2021-projektet på Kosmosgatan i Bergsjön. Här kommer 70 radhus och tre punkthus att byggas, en blandning av hyres- och bostadsrätter.

Erik Lavehall, projektchef från Balder, inledde med att berätta om projektet som del i BoStad2021 där tiderna kunnat kortas och totalt gjort processen snabbare. Utöver de nya husen rustas existerande område och gårdar upp. Vägen byggs också om för att skapa en mer stadsmässig karaktär. I omgivningen råder redan stor aktivitet då Balder sedan tidigare har startat projekt i området.

Byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson tog i sitt tal upp möjligheten till boendekarriär i stadsdelen och att det är fantastiskt kul med denna symboliskt stora dag för Bergsjön och Göteborg. Erik Selin, vd för Balder tog upp samarbetet med kommunen i utvecklingen av området och viljan att skapa fler upplåtelseformer i Bergsjön.

Läs mer på Balders projektwebbplats