26okt

Första spadtag på Långströmsgatan

Balder bjöd den 23 oktober in till det första spadtaget på Långströmsgatan där cirka 450 lägenheter ska byggas som en del i BoStad2021.

Solen sken över Långströmsgatan när Erik Lavehall, affärsansvarig på Balder och BoStad2021-projekten, hälsade deltagarna välkomna. Representanter från byggaktörssidan och staden höll sedan tal. Ceremonin avslutades med ett gemensamt spadtag av Jahja Zeqiraj, Erik Selin, Jan Rinman och Erik Olofsson.

Fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj som själv vuxit upp i trakten välkomnade nybyggnationen och Erik Selin, vd för Balder, tog upp de gemensamma strävandena från företagets och stadens sida i att få till en bra detaljplanering. Jan Rinman, biträdande trafikdirektör Göteborgs stad, berättade i sitt tal om samverkan och arbetet med att bygga om Långströmsgatan och dra ledningar. Erik Olofsson, vd för Tornstadens byggbolag som bygger området, tog upp vikten av att störa de boende så lite som möjligt och att verka för en smidig byggprocess. På plats var även Hasse Andersson från Sveriges radio P4 Göteborg som sände live.

Längs Långströmsgatan uppförs ca 450 bostäder i form av punkthus och lamellhus. Samtidigt rustar Balder upp de befintliga fastigheterna som är från 1960-talet. De nya bostäderna som ingår i BoStad2021 beräknas stå klara under 2019.