06maj

Glada miner på Munspelsgatan

BoStad2021-projektet på Munspelsgatan, ett stenkast från Frölunda torg, kommer vara klart för inflyttning i september. Just nu pågår markarbeten och att färdigställa lägenheterna för fullt i det 16 våningar höga huset.

Det är en härlig vårdag ute på Munspelsgatan där Balder kommit riktigt långt med sitt 16 våningar höga landmärke Sjöstjärnan. På marken är det full aktivitet bland byggarbetarna. Förutom huset görs nu mycket markarbeten vid husen. Det nya höghuset som kallas Sjöstjärnan fångar ögat med sin starka röda fasad.

– Det har landat bra här tycker vi, säger Christian Nygård, projektledare på Balder. Han har fått många positiva kommentarer om huset som står ut bland de så kallade stjärnhusen från 1960-talet som omger det. Men det som skiljer huset är också att området, som tidigare endast haft trerumslägenheter, nu får fler lägenhetsstorlekar. Det nya huset är slutsålt.

En del av projektet syns till skillnad från huset knappt. Parkeringshuset under mark har nu blivit klart. Byggandet av det innebar en speciell utmaning med ett fyra meter djupt schakt mitt på området. Schaktets läge intill existerande höghus gjorde att man fick vajersåga berg istället för att spränga berättar Christian när vi går runt på området.

Vi åker upp i huset och möts däruppe av en vid utsikt, ett panorama som sträcker sig från Skandiahamnen och ut mot havet. På andra sidan huset får betraktaren blicka ut mot staden och närliggande områden med bland annat de karaktäristiska Kommandobryggorna.

Arbetet har varit speciellt när byggarbetena sker i ett befintligt bostadsområde. Christian Nygård ger en eloge till de boende för deras tålamod under byggperioden. Balder har också satsat mycket på att informera och finnas tillgängliga, bland annat genom lokal förvaltning med åtta personer som tar hand om området.

Balder har nu påbörjat den andra etappen med 146 lägenheter. Etappen med bostäder som kommer gå längs med Lergöksgatan ska starta sommaren 2020 och beräknas vara färdigställd 2023.
– 276 bostäder kommer fram enligt plan till 2021, vi hade hoppats nå 450 men det behöver göras väg- och ledningsarbeten av Trafikkontoret berättar Christian som konstaterar att samarbetet i BoStad2021 löper väl.

 

Utsikt mot havet
Vi åker upp i huset och möts däruppe av en vid utsikt, ett panorama som sträcker sig från Skandiahamnen och ut mot havet. På andra sidan huset får betraktaren blicka ut mot staden och närliggande områden med bland annat de karaktäristiska Kommandobryggorna.

De nya husen och de gamla kommer bli en del av området som Balder kallar Frölunda Park. Det innebär bland annat en upprustning av utemiljön där Boverket har gett utemiljöbidrag.
– Stjärnhusen har fått flytta in i Frölunda Park och blir del av den. Det blir en väldigt trevlig, trygg miljö som vi ramar in. Vi kommer också arrangera boendedagar och ha en årlig mobilitetshappening. Elbilpoolen ska kompletteras och kunna användas av både hyresgäster och de som har bostadsrätter. Det är viktigt att skapa gemenskap och inkludering för alla som bor om i området berättar Christian. Stjärnhusens fasader kommer också att rustas upp, just nu pågår provmålningar på ett av husen som del i förberedelserna.

Inflyttarna sätter nyckeln i lås till sina nya hem i Sjöstjärnan i september 2019.