12dec

Globala utvecklingsmål i Flatåsprojekt

Ikanos BoStad2021-projekt på Distansgatan/Marconigatan tar sats i globala utvecklingsmål för att skapa boende med delaktighet. Här berättar Ikano och projektledaren Marie Sandstedt mer om Ikanos visioner när de skapar nya bostadsområden.

Ett av Förenta Nationernas globala utvecklingsmål för världen är att skapa hållbara städer och samhällen. Det är en ganska tuff målsättning men det är faktiskt en självklar del när vi på Ikano Bostad planerar och bygger nya kvarter.

Vi säger att vi bygger för de många människorna genom att skapa hållbara stadsdelar och boendemiljöer som folk trivs i. Men hur funkar det konkret? Redan i den tidiga planeringen av ett kvarter – och då pratar vi kanske tre, fyra år innan det är dags för boende att flytta in – jobbar man med att planera för solceller på taken, innergårdar som är gröna, förrådsutrymmen som känns säkra och fundera ut bra lösningar för hur lägenheterna ska se ut.

Vi ser också hur vi kan blanda upplåtelseformer, det vill säga bygga kvarter med både hyres- och bostadsrätter och kanske något serviceboende av något slag. Då skapas möjligheter för människor med olika bakgrund och behov att mötas. Det tror vi skapar trivsel och trygghet i vardagen. Det här tänket finns med i Ikano Bostads projekt i Högsbo. Marie Sandstedt som är projektledare här säger:
– Förutom den lugna innergården med grönska och plats för gemenskap kommer även omgärdade kvartersstråk att utformas som ett gemensamt socialt rum med möjlighet till lek och sociala möten med de människor som bor i grannkvarteren. En trädplantering kommer att återskapas och runt om hela bostadsområdet och grönskan fortsätter även upp på delar av husens fasader.

Vi vill engagera och inkludera människor och få dem att bli delaktiga i samhället. Det är något som alla vill, också kommunerna och våra kollegor i byggbranschen. Vi vet att tillsammans kan vi skapa hållbara stadsdelar och samhällen och på så sätt få en bättre framtid.

> Projektet på Ikanos webbplats
> Alla BoStad2021-projekt