24aug

Go West! BoStad2021 i västra Göteborg

I västra Göteborg med Frölunda, Tynnered och Järnbrott finns en rad BoStad2021-projekt. Här gör vi en genomgång.

I Frölunda är det som bekant ljuv musik som gäller bland gatunamnen. Det första projektet som kunde fira inflyttning var Munspelsgatans röda höghus hösten 2019 som byggts i anslutning till Stjärnhusen. Våren 2020 var det inflyttning i den andra etappen av projektet.

Från Munspelsgatan är det en kort promenad till Mandolingatan där ett av de största BoStad2021-projekten finns. Där det tidigare var stora parkeringsplatsytor är nu 530 bostäder på väg. 373 av dem ingår i BoStad2021 och byggs av Framtiden Byggutveckling på uppdrag av Poseidon. De nya kvarteren utvecklar området genom att blanda lugna bostadsinnergårdar och entréplan delvis inredda med verksamhetslokaler. Kvarterens arkitektur är varierande och utmärkande är gröna sedumtak.

Tynnered
I Tynnered sker mycket just nu. Opaltorget för ny utformning men framförallt så uppförs två BoStad2021-projekt. På Briljantgatan bygger Framtiden Byggutveckling ett nytt tiovåningshus med 91 lägenheter för Bostadsbolaget. Huset är placerat uppe på en höjd, en kort promenad från spårvagnshållplatsen Briljantgatan. Det kommer ge en vid utsikt ut mot havet för de boende. Fasaden kommer ha skifferplattor.

Från höjden kan besökare beskåda det andra projektet på Smaragdgatan där ett äldreboende med 96 lägenheter kommer att byggas. Det kompletterar den befintliga bebyggelsen från 1960-talet. I juni 2021 blir det inflyttning.

Radiotorget
Radiotorget är med sina tre projekt en BoStad2021-intensiv plats. I januari 2020 firade Seniorgården första inflyttning i sitt hus. Precis bakom Bostadsbolagets projekt håller JM på att uppföra sitt BoStad2021-projekt Frekvensen där det tidigare låg en charkuterifabrik. Det beräknas vara klart för inflyttning i oktober 2020.