15apr

God ton på Mandolingatan

På Mandolingatan pågår flera projekt samtidigt men tack vare koordinering råder det god ton mellan alla på plats.

Anna Runesson öppnar dörren till byggboden och hälsar välkommen till Mandolingatan. Här har bygget kommit långt och huskroppar växer snabbt i kapp med de omkringliggande höghusen i höjd, ett stenkast från Frölunda Torg.
– Det satsas mycket i Frölunda, här kommer byggas tusentals bostäder och det är spännande att vara med i detta. Göteborg lockar med sin stora bredd och projekt, berättar Anna som är byggingenjör och verksam som projektledare på Framtiden Byggutveckling. Mandolingatan har hon arbetat med sedan hon kom till Framtiden 2017.

Kvarteren tar sig uppåt
Där det tidigare var stora parkeringsplatsytor är nu 530 bostäder på väg. 373 av dem ingår i BoStad2021 och byggs av Framtiden Byggutveckling på uppdrag av Poseidon. Det avlånga området längs Mandolingatan består totalt av fem kvarter och tre av dem är igång. Det kvarter som kommit längst är kvarter A som är ”uppe i höjd” som det kallas när husets stommar är uppe. Nästa kvarter är BC. Längre bort byggs EF. Kvarter D håller på att handlas upp.
Projektet gör även ett kliv över gatan. I kvarter G kommer ett punkthus att byggas intill höghusen från 1960-talet som ritades av den välkände Erik Friberger. De nya kvarteren utvecklar området genom att blanda lugna bostadsinnergårdar och entréplan delvis inredda med verksamhetslokaler. Kvarterens arkitektur är varierande och utmärkande är gröna sedumtak.

Fyra projekt samtidigt
Det är inte bara olika kvarter utan Framtiden Byggutveckling har även valt att ha olika upphandlingar i och med att det är ett så stort projekt. Det gör att det just nu är tre olika byggbolag på plats och projekt som pågår samtidigt. Veidekke, Tornstaden och Skanska samsas om ytorna men det går bra. Framtiden Byggutveckling tar på sig en större roll i att samordna logistiken för att underlätta för alla och det är en god ton bland alla på plats.
– Vi följer tidplan och är i fas. Det ska bli spännande att se vem som blir först. De olika platscheferna har olika strategier kring hur produktionen läggs upp, vem vet, med rätt val av strategi kanske de kan gå om konkurrenterna på gatan i produktionstakt, säger Anna.

Säkerhet i fokus
Säkerhet är en viktig fråga för samhällsbyggnadsbranschen med bland annat initiativet ”Hålla nollan” för att undvika olyckor. På Mandolingatan innebär säkerhetsarbetet bland annat staket och tydliga avspärrningar för att undvika att byggjobbare och allmänhet riskerar att komma till skada. Anna berättar att det är många förbipasserande som är intresserade. Det är samtidigt mycket byggtrafik där varje kvarter har minst två utfarter, alldeles intill existerande bebyggelse. Gatan kommer som del i projektet att byggas om med gångväg på båda sidor, cykelväg och gatuparkering.

I dessa tider blir förstås coronaviruset också en fråga. I byggboden tar en av byggarna precis handsprit. Bygget fortskrider men det kan bli ändringar framöver beroende på hur situationen utvecklas. Det handlar till exempel om leveranser av material från utlandet som kan påverkas och att de som arbetar här inte tvingas stanna hemma på grund av sjukdom eller karantän.

Utsikt visar det centrala läget
Anna tar tillsammans med Jerry Holmberg från Skanska med oss upp i kvarter A. Byggnaden ligger närmast Frölunda Torg. Vi låter bygghissen utföra sitt kärnuppdrag och tar oss upp för egen maskin för ställningstrapporna. Sakta tornar Frölunda upp sig, bland annat systerprojektet i BoStad2021 på Munspelsgatan och Frölunda-klassiker som Lösgommarna och Kommandobryggorna. Från hustaket får besökaren också se hur kvarterens innergårdar och fasader sakta tar form, bland annat de vågformade balkongerna på ett av husen. På en av fasaderna har teglet börjat muras upp. Vi tar oss ner igen efter höjdturen. Anna ska vidare till nästa projekt när Göteborg får fler bostäder.

 

Byggbilder

april 2020

 

januari 2020

oktober 2019

 

Relaterat material

Nya skalor på Mandolingatan

Ny handbok tack vare BoStad2021

GP skriver om Mandolingatan