13dec

Grönt häng mellan gammalt och nytt

Under hösten stod den nya miniparken vid Merkuriusgatan klar, en ny mötesplats för gamla och nya invånare i området. Park- och Naturförvaltningen har lett arbetet med den nya gröna oasen i BoStad2021-projektet.

När Göteborg växer skapas inte bara nya bostäder utan även nya offentliga rum och mötesplatser. En viktig aktör i den utvecklingen är Park- och naturförvaltningen som utvecklar nya gröna stråk. I BoStad2021 är ett exempel den nya miniparken i projektet på Merkuriusgatan. Malin Fornstedt har som projektledare på Park- och naturförvaltningen drivit byggandet av parken som färdigställdes i början av oktober 2019.

En viktig del i att skapa den nya platsen har varit att prata med de som bor i området om vad de önskade. Ett sätt var att under tre kvällar stå i köpcentrumet i Bergsjön och delta i Tellusdagen på Rymdtorget. Idén som tagits fram presenterades och förbipasserande fick tycka till i september 2017. Det som visades var inte en planritning uppifrån utan en översikt med perspektiv. Detta för att tydliggöra ytans möjligheter och förutsättningar med stora höjdskillnader i en brant slänt.
– Det landade i att man ville ha en plats att kunna mötas på där man kan grilla och träffas över generationer, berättar Malin.

Blommande körsbär
Det var också viktigt för de boende att det skulle bli en grön plats, många ville ha en plats med blommande träd. Ett förslag arbetades fram. Resultatet sattes upp på biblioteket och på Rymdtorget i Bergsjön.
– Vi satte upp skiss och information på svenska och engelska på vad som skulle göras och hur vi hade tagit tillvara på önskemålen från dialogerna och resonerat, berättar Malin.

En viktig samarbetspartner under utvecklingsarbetet blev Familjebostäder som äger de existerande husen på Merkuriusgatan.

– Deras bovärdar var med och de känner sina hyresgäster vilket gjorde det lättare och personligare att prata. Det blev en väldigt bra dialog, berättar Malin och fortsätter:
– Det är viktigare med denna typ av dialoger i förorterna där många medborgare inte självmant hör av sig med sina åsikter och där många kan känna att de inte kan göra sig hörda.

Den nya miniparken har utifrån förslagen planterats med körsbärsträd och en ek. Här finns sittplatser, bord och yta för medhavd grill. Låga murar skapar rum i parken. En studsmatta som kan användas för träning men även av barn (och vuxna!).

– Mötesplatser gör vi lite varstans men att få in lek har vi inte haft så mycket. Vi försöker jobba mer med lekfulla miljöer och det kommer nog mer av det. Något som inspirerar och som attraherar fler åldersgrupper, berättar Malin.

Populär direkt
Park- och naturförvaltningens förhoppning om en mötesplats eller hängplats mellan de som flyttar in i de nya bostäderna och de som redan bor där är på väg att bli ett faktum. Platsen har snabbt blivit populär.
– Vi har märkt att folk direkt börjat använda platsen sedan vi tog bort byggstängslen. Det är tecken på att det är en efterlängtad plats att den börjar användas redan innan den öppnas, konstaterar Malin.

Fler artiklar om Merkuriusgatan

Trippelspadtag på Merkuriusgatan

Filip samordnar Kosmos och Merkurius

Malin avtalar och brandsläcker i BoStad2021

 

 

Parken under uppbyggnad 2019.