07nov

Hej projektledare Maria Lejon!

Arbetet i BoStad2021 är inne i en intensiv fas. Nästa år ska samtliga 31 detaljplaner vara klara. Förhoppningsvis blir det också byggstart i några projekt. Projektledare Maria Lejon ger en statusrapport.   

Vad är din roll i BoStad2021?

– Jag är stadsbyggnadskontorets projektledare i BoStad2021 och har i uppdrag att tillsammans med projektledarna från fastighetskontoret och trafikkontoret driva satsningen framåt. I det ingår både övergripande arbete med projektet som helhet, och att stötta handläggarna i de enskilda byggprojekten som ingår i BoStad2021. Totalt bygger vi på 31 platser runt om i Göteborg.

Vad händer just nu i projektet?

– Nu har vi kommit till en fas där många av de större frågorna i det här projektet, t.ex. organisationen och arbetssättet, har börjat sätta sig, vilket är skönt. Annars är det fullt upp, alla våra byggprojekt är igång samtidigt – men i olika skeden – vilket innebär att vi är i en väldigt intensiv period. Några av de projekt vi startade upp först har redan kommit till skedet där detaljplanen ska antas.

2017 ska alla detaljplaner vara antagna, vad innebär det?

– En detaljplan anger hur ett område ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Vi har tagit fram detaljplaner för alla våra 31 projekt och när vi är färdiga med en plan, går den till politikerna. Om de godkänner den, blir planen antagen. Och om planen sedan inte överklagas inom fem veckor, vinner den laga kraft.

Vad händer sedan?

– I en vanlig byggprocess återstår nu en del arbete med skissande och projektering innan man ansöker om bygglov. Men i BoStad2021 försöker vi snabba på processen så mycket vi kan. Vi skissar och projekterar tidigt och lämnar in bygglovsansökan samtidigt som detaljplanen går till politikerna för antagande. Det innebär att bygglovet kan falla ut så snart planen vunnit laga kraft – och att vi därmed kan börja bygga.

När blir första byggstart?

– Nu i november och december antas planerna för de första projekten vi startade upp, så förhoppningsvis kan vi sätta spaden i jorden för dessa under våren 2017!

Hur har arbetet fungerat hittills?

– Det rullar på fint i det stora hela. Alla inblandade är väldigt engagerade och måna om att våra projekt ska gå enligt plan. Sedan finns det alltid vissa frågor som är mer tungrodda än andra, men det är inte unikt för BoStad2021.