20nov

Hög aktivitet för passivhusen på Nymilsgatan

I november 2018 startade BoStad2021-projektet på Nymilsgatan i Högsbo. Här uppförs 194 hyresbostäder, varav 8 ingår i en gruppbostad och en förskola med 4 avdelningar. 35 av lägenheterna kommer att utformas som trygghetsbostäder.

Bakom Nordfeldt står Gunnar Nordfeldt med många års erfarenhet av byggande. Gunnar är i grunden arkitekt och bland hans tidiga projekt hörde de första lågenergihusen i Västsverige. Han har också varit verksam som planarkitekt i Borås. Innan han startade det egna bolaget arbetade han med bostadsutveckling på ByggVesta, bland annat med projekt på Guldheden och Älvstranden. Sedan egna bolaget Nordfeldt startade 2014 har även projekt i Stockholm startat och 600 är i pipeline.

Miljöprofil
Projektet på Nymilsgatan är ett passivhus vilket totalt sett ska ge en lägre byggkostnad, bland annat genom att kunna ta så kallade gröna lån från bankerna. Det ger också en lägre kvadratmeterkostnad, något som gör stor skillnad.

­– Ska man vara långsiktig med hållbart byggande så måste man spara så mycket energi som möjligt eller bygga energismart. En kombination med lite mindre fönster, bättre täthet och arkitekter som ritar yteffektivt skapar detta berättar Gunnar.
Förslag på ny text:

Ska man komma ner i energiförbrukning måste man bygga välisolerade, täta byggnader med synnerligen effektiva ventilationssystem. Samarbete med kunniga, lösningsorienterade arkitekteter som kan rita yteffektiva planlösningar och en god arkitektur, sägaer Gunnar Nordfeldt.

Här kommer också finnas 370 kvadratmeter solceller som kan leverera 70 000 kilowattimmar. Detta kommer bland annat nyttjas av köket på dagiset i huset. Antalet parkeringsplatser är nere på 63 stycken genom de mobilitetsåtgärder som genomförs. Det handlar bland annat om två platser för bilpooler, cyklar och en cykelverkstad för den som vill reparera sin cykel själv. Så kallade cykelgarderober kommer också finnas för att kunna förvara cyklar säkert. Området ligger 100 meter från spårvagnshållplatsen som trafikeras av tre linjer med närhet till knytpunkterna Frölunda torg och Marklandsgatan.

Blandat boende
Det nya området som skapas är en blandning av olika typer av boende. Här finns ett trygghetsboende för äldre med samlingslokal. Tanken är att öka aktiviteterna för de äldre på sikt. Här finns även insatslägenheter för ungdomar. Det finns två olika kontrakt: kompiskontrakt med delat ansvar och ett vanligt kontrakt. Nordfeldt satsar på hyresrätter eller som Gunnar uttrycker det, bygger bostäder för alla men inte bostadsrätter.

Projektet går snabbt framåt. Projektet tillhörde de sista som fick klar detaljplanen men tidplanen följs och man kommer bli klara i tid. Gunnar är nöjd med processen som varit i BoStad2021.
– Det var ett typexempel där alla ansträngde sig, de problem som fanns löser vi var allas inställning. Vi hade duktiga medarbetare både externt och internt. Om det flyter på så går det bra. Kommunen ställde upp med en osedvanligt duktig planarkitekt som följde tidplanen och fick alla andra att hänga på. Jag tycker förmågan att engagera sig och hjälpa till i kommunen är stor.

– Jag tycker att kommunens förmåga att engagera sig var stor. De ställd upp med en osedvanligt duktig planarkitekt som följde tidplanen noga och fick alla inblandade parter att leverera i tid fortsätter Gunnar Nordfeldt.

Gunnar tar upp att gruppen som arbetade med Nymilsgatan hade roligt hela tiden som en viktig faktor. Han tar också upp arbetet med dialog där grannarna i Flatås bjöds in för att Nordfeldt skulle kunna presentera och diskutera projektet. En inledande skepsis kunde vändas och nu byggs det för fullt på området för att bli klara till första inflyttning sensommaren 2020.

 

Faktaruta: Kirsh + Dereka
Arkitekterna bakom husen är Kirsh + Dereka, ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som gjort flera spännande projekt i Malmö, Stockholm och Uppsala. Deras projekt Lillys kvarter i Hässelby visades på arkitekturbiennalen i Venedig 2018.