24jun

I Smörslottsparken satsas på utemiljö

Smörslottsparken – det är området där de nyrenoverade miljonprogramshusen kompletteras med nya bostadsrätter och hyreshus för att skapas en ny stadsdel i harmoni. I en kommande etapp finns fem punkthus med totalt 300 lägenheter. Nu är det säljstart för bostadsrättsföreningen Björkbacken 1.

 

Området har en historia som började för drygt ett halvt sekel sedan. I slutet av 60-talet startade bygget av Östra sjukhuset och då inleddes även planerna på att ordna personalbostäder, och så byggdes ett miljonprogramsområde, lamellhus, och loftgångshus, öster om sjukhuset vid förlossningen. Närmast sjukhuset byggdes det ettor och längre bort blev det större lägenheter.

För närmare 20 år sedan köptes husen av Balder, och i samband med att BoStad2021 började ta form väcktes tanken på att utveckla området och skapa nya bostäder på de friytor som fanns.

-Vår ambition har hela tiden varit att skapa en helhet av området där den nya bebyggelsen knyter an till befintliga på ett smakfullt sätt, säger Håkan Ståleby, fastighetsutvecklare hos Fastighets AB Balder.

Han berättar att de drygt 500 befintliga lägenheterna har renoverats ut- och invändigt och att det ska tillskapas cirka 750 nya lägenheter. På Smörslottsgatan stod de första 88 lägenheterna klara för inflyttning förra våren. Balder har sålt vissa byggrätter till K-fastigheter som kommer att uppföra drygt 300 hyreslägenheter.

Håkan Ståleby betonar vikten av att göra något bra av den gemensamma utemiljön då det befintliga och det nya ska sammanfogas

-Vi har som målsättning att det ska finnas något för alla och gör ett aktivitetsstråk som ska inrymma lekplatser för både yngre och äldre barn. Här finns pergola som bjuder in till utomhusfestligheter, boulebana med vackra körsbärsträd och så finns det planer på ett utomhusgym, säger Håkan Ståleby.

En annan del för att skapa helhet i området gäller Träkilsgatan.

-Vi vill knyta an till HSB:s befintliga hus och bygga två punkthus på en väldigt brant slänt. Det är en byggnadsteknisk utmaning, men då får vi en fin stadsmässig gata, säger Håkan Ståleby.

Närmast på tur för Balder står byggnationen av 61 bostadsrätter i föreningen Björkbacken. Preliminär inflyttning hösten 2023.

-Vi har haft ett mycket fint gensvar på dessa lägenheterna. Hälften är bokade efter drygt en månad, säger Håkan Ståleby.