31dec

Idag avslutas BoStad2021

Idag den 31 december avslutas BoStad2021.

BoStad2021 började sin resa 2014 och har alltså pågått under sju år. En fantastisk resa för alla inblandade i projektet – och göteborgarna som fått tusentals nya bostäder. BoStad2021 kommer sammanfattas i en kommande publikation som berättar om resan och projekten som genomförts. Den kommer komma ut i början av 2022 och finnas tillgänglig både i tryckt format och på nätet. Nedan kan du läsa mer om hur du kan fortsätta följa bostadsbyggandet och stadsutvecklingen i stort i Göteborg.

Vi säger tack och hej – och på återseende!

Med vänliga hälsningar
Projektledningen för BoStad2021

Vad händer med BoStad2021?

7000 nås under 2023
Byggaktörerna som medverkar i BoStad2021 fortsätter sitt arbete med att färdigställa de projekt som är kvar. Till den 31 december 2021 är 4074 bostäder klara. Enligt gällande prognos kommer det gemensamma målet om 7000 bostäder att nås under andra kvartalet 2023.

Förvaltande grupp tar över
När BoStad2021 avslutas upphör projektorganisationen. De projekt som är kvar går över i den ordinarie organisationen på Göteborgs Stad och byggaktörerna bygger klart.

 

Fortsätt på stadsutvecklingswebben

Fortsätt följ bostadsbyggandet på Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb. Här kan du bland annat läsa om projekten i BoStad2021 och även prenumerera på stadsutvecklingswebbens nyhetsbrev.

> Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb
> Stadsutvecklingswebbens nyhetsbrev