29nov

Klippt på Saffransgatan

I december är saffran populärt och vad passar bättre än inflyttning i BoStad2021-projektet på Saffransgatan? Den 1 december var det dags att klippa bandet!

De nya lägenheterna, som riktar sig till seniorer 55+, inramar det nya parkeringshuset på Saffransgatan i norra Gårdsten. Det är Framtiden Byggutveckling som byggt för Gårdstensbostäder. Den 1 december var det så dags att fira det färdiga huset med invigning genom att klippa bandet. Bandklippare var Henrik Jarledal, Framtiden Byggutveckling, Christer Sjödin, Gårdstensbostäder, Lena Hernod, hyresgäst och Ellen Mitikka, Hyresgästföreningen.

Lägenheterna på Saffransgatan är i första hand avsedda för Gårdstensbostäders hyresgäster. Det rör sig om ettor, tvåor och treor med tonvikt på tvårummare. Dessutom har alla lägenheter balkong eller uteplats. Solceller är installerade för att bidra till ekologisk hållbarhet. Bakom utformningen av 55+-huset står göteborgsarkitekterna Okidoki. De 42 hyresrätterna har byggts i enlighet med Gårdstens vision 2025 där stadsdelen ska få 1500 bostäder fram till 2025.

Egen modell för seniorer
Gårdstensbostäder ha skapat en egen modell för seniorboende. Det första boendet öppnades 2004 och blev mycket uppskattat. Allt gemensamt sköts av seniorerna själva och det finns tillgång till gemensamhetslokaler där det ordnas olika aktiviteter. Gårdstensbostäders huschefer i området är hyresgästernas kontakt för service och information.

Det nya huset är i gott sällskap. Grannar är inte bara Gårdstensbostäders existerande hus utan fler BoStad2021-projekt: Egnahemsbolagets radhusområde och vinröda lamellhus. Dessutom är inom kort den nya skolan, Lilla Gårdstensskolan, klar.