07okt

Invigt för gemensam trivsel

Den 5 oktober var det äntligen dags för invigning av gemensamhetslokalen på Nymilsgatan. Kvarteret är en del i BoStad2021-projektet som stod klart 2020.

Gemensamhetslokalen har alltid funnits med i planerna men pandemin sköt upp invigningen. Men vi börjar med frågan: Vad är ett trivselboende? Det är ett boende som riktar sig till personer över 70 år utan att vara ett seniorboende. De 35 lägenheter som ingår i trivselboendet är utspridda i kvarteret.
– Lägenheterna är placerade i olika delar av huset, 21 lägenheter i ena huset och 14 i det andra, eftersom vi vill blanda olika typer av hushåll. Vi tror på att en blandning av förskola, ungdomsbostäder, trivselboende och barnfamiljer gör att vi trivs hemma. Det är många av våra hyresgäster som uttrycker det, berättar Nordfeldts vd John Lindell på invigningen.

Han berättar om en levande miljö där alla trivs och ger ett exempel på hur de äldre tycker om förskolebarnens glada lek. Det är snarare skönt att slippa för mycket tystnad och i stället känna att det finns människor omkring en själv och bostaden.

Mötesplats
Den nu invigda gemensamhetslokalen är en mötesplats för de som bor i trivsellägenheterna. Lokalen ska kännas som ett andra vardagsrum. Här kan man ta en kaffe, se på TV tillsammans eller göra något pyssel.

Utöver själva lokalen kommer en trivselvärd finnas på plats tre dagar i veckan för att anordna aktiviteter tillsammans med de boende. Det sker genom ett samarbete med Göteborgs stad.
– Det stora dilemmat för folkhälsan är ensamheten och just därför tror vi att det är viktigt med en gemensamhetslokal. Detta vill vi verkligen ta tillvara och ta vidare, berättar John Lindell.

På invigningen är det en glad stämning över premiären och ett 20-tal boende deltar. En av de som gläds åt gemensamhetslokalen är Ketty Kangas. Hon har flyttat från sitt radhus i Jokkmokk till trivselboendet i Göteborg för att komma närmare barnen som bor i Tynnered.
– Jag trivs bra här, det är öppna och glada människor. Jag känner mig inte gammal utan lite äldre så då är det bra att vara pensionär, berättar Ketty under invigningen.

Detta är det första projektet som Nordfeldts genomför med ett trivselboende och har trygghetscertifierats genom ”BoTryggt2030”. Konceptet för ett tryggt boende och ett blandat boende kallas ”HyggeBo” och konceptet kommer att tas vidare i nya projekt.