13aug

John Bauer inspirerar Kallebäck

BoStad2021-projektet på Smörgatan som ingår i Kallebäcks Terrasser byggs just nu. Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld.

I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck. Bland det som håller på att byggas hör kvarter Mejeristen som ingår i BoStad2021. Där kommer tre punkthus att uppföras, ritade av Liljewall. Emelie Silverterna, arkitekt på Liljewall berättar mer om arbetet och inspirationen till området.

Hur kom det sig att John Bauers sagovärld blev inspiration?
– Det är fantastiskt vacker skog i anslutning till tomten, vi upplevde en trolsk känsla när vi gick runt på platsen. Vi ville vi ge byggnaderna karaktär utifrån platsen och kopplingen med skogen är en viktig del av Kallebäcks terrasser berättar Emelie Silverterna.

Gestaltningsprogrammet för området angav att det ska vara mörka fasader i varma färgtoner inspirerade av naturen.
– Utifrån från programmet fanns det olika möjligheter. Vi inspirerades av John Bauers illustrationer, färgskalorna och hur bilderna är uppbyggda. Vi har tagit med färgskalan, det mörka och det gröna. Husen är målade betongelement, när man kommer nära är det viktigt med detaljer och materialval. Till exempel räckena, där ska det vara något extra bearbetat. Husen har en variation av guldfärgade pinnaräcken och perforerat plåt i sirligt designat mönster i samma färg som huset. Byggnaderna har en tydlig struktur i fönstersättning som ger en lugn bas. Bauers måleri är liknande, när man kommer nära så är det detaljrikt berättar Emelie.

Liljewall har arbetat med hur husen upplevs både på nära och långt håll. Olika renderingar har tagits fram för att kunna se vad som kommer fungera. Varje hus är uppdelat i två volymer med en ”guldslits” som lyser i mörker. Det är viktigt för att husen ska få ett slankare uttryck. Den fasad som är mot stan har en balkong utformad som en krona med ett guldräcke som markerar formen.

– Det är höga hus som kommer synas på många håll i stan, vi gjorde därför många versioner med olika färgsättningar och hur de upplevs. På avstånd är det viktigt att det syns att det är olika hus, annars känns det tungt och massivt säger Emelie.

Hur har det varit att arbeta som arkitekt i projektet?
– Vi har haft ett fint samarbete med Wallenstam. Vi har jobbat noga med att få en rationell bas för att kunna prioritera det som de boende kommer att möta nära, som vackra material i bottenvåningen, inbjudande entréer och balkongräcken. Det har varit en fin dialog om tydliga gemensamma mål.

Redan från första mötet har Wallenstam, entreprenören och konsulter varit med. Arkitekterna har kunnat lyfta frågorna direkt och diskutera möjligheterna.
–Wallenstam har varit väldigt bra på att ta med alla tidigt i processen, det har skapat ett bra samarbetsklimat. För att skapa långsiktiga värden i byggnaderna behöver vi arbeta mot gemensamma mål

Kopplat till långsiktighet kommer också hållbarhetsfrågor in i arkitekternas arbete och projektet.

– Hållbarhet är en viktig del av arbetet, att tänka långsiktigt, det vi bygger ska ge förutsättningar för ett gott liv för generationer fram över. Det vilar ett stort ansvar på byggbranschen att använda resurserna väl. Att förutom de enskilda byggnaderna även ta hänsyn till mellanrummen, sammanhanget och samhället avslutar Emelie Silverterna.

 

Faktaruta: John Bauer

  • John Bauer (1882–1918) var en svensk konstnär, målare och illustratör. Han är känd för sina illustrationer till de tidiga upplagorna av Bland tomtar och troll.
  • Bauers resor till Lappland, Tyskland och Italien som kom att prägla hans konst. Hans illustrationer har haft och har en djup påverkan på den svenska folkloren och sagoberättandet.
  • Han omkom 1918 när ångfartyget Per Brahe förliste på Vättern.