25jul

Kallebäcks terrasser – från mejeri till bostäder

Det har nu gått en tid sedan det första spadtaget togs på Kallebäcks Terrasser vid Smörgatan i Kallebäck. Nu gör vi en uppdatering genom att träffa projektchefen Hans Svensson på plats.

Kvarter nio har startats och kvarter 11 med sin tre stora punkthus var det som spadtaget togs för berättar Hans Svensson, projektchef på Wallenstam. Det är denna övre del av området som ingår i BoStad2021 tillsammans med den kommersiella delen – Entré Kallebäck. De blir klara till 2021. Sedan följer de andra kvarteren i ett projekt som beräknas står klart 2028.
– Nu går det undan! Vi har en långsiktig plan för hela området, de första kvarteren är planerade att starta med 9 månader mellan starterna. När man gör så här mycket i ett litet område så måste man tänka till konstaterar Hans. Han lyfter fram att det är viktigt att inte störa för de som redan bor i området, de ska kunna röra sig och ta bussen som vanligt.

Till exempel transporter är något som strävats efter att minska för att inte skapa störningar. Ett sätt att göra det är att byggmassorna återanvänds, till exempel betongkrossen efter det gamla mejeriet. Förutsättningen är att det inte är miljöfarligt och klarar kraven.
– Vi sparar in 7000 lastbilar genom denna miljömässiga lösning berättar Hans.

Mellan stad och natur
Att Kallebäck både ligger centralt men också nära naturen blir tydligt när plötsligt ett rådjur traskar förbi vid byggarbetsplatsen. Wallenstam köpte den gamla mejeritomten från Arla 2013. Då hade Arla tillverkat mejeriprodukter här sedan 1959 och gett stadsdelen sina mejerigator. Ett arv från tiden är också de två bergrum som finns. De användes som lager och här stod lastbilar över natten och kyldes ner utan att behöva använda el. Intill ligger också det gamla Ica-lagret som efter att Ica lämnat fått nya hyresgäster och kommer finnas kvar.

Hans blickar ut över det stora området där grävmaskiner arbetar för fullt när planerna nu realiseras. Längst bort kommer kommersiella lokaler att byggas, det blir lokaler och kontor. Wallenstam kommer också bygga en gympahall och i området kommer förskola/skola i 2-3 byggnader att byggas.

– Vi planerar för att det inte bara ska bli bostäder utan även bli kommersiella lokaler, om vi bara bygger bostäder har företagen inte någon plats att vara. Vårt tänk har tre delar: social service, bostäder och kommersiella lokaler berättar Hans. I de olika projekten som ingår arbetar 12 projektledare och cirka 80 projektörer. Från stadens sida kommer arbeten på plats utföras av Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Park- och naturförvaltningen samt Göteborg Energi.

De nya bostadshusen byggs med Wallenstams betongprefab som följer Boverkets byggregler och Miljöbyggnad silver. Det gör att bolaget får med sig alla tekniska krav. Det blir då enklare att skapa en lägenhet som fungerar och håller önskad kvalitet. Området som helhet har huskroppar på mellan 4 och 18 våningar. Olika arkitekter kommer rita kvarteren. I kvarter 11 ritas tre punkthus av Liljewall arkitekter, med inspiration av John Bauer.

BoStad2021

Bland det som Hans ser som utmärkande för BoStad2021 är att diskussionerna blivit mer förutsättningslösa mellan byggaktörer och Göteborgs stad. Han tror på dialog med ansvariga och ser en utveckling där processerna blir bättre och där problem som uppkommer blir lösta.
– Har vi inte samarbete har vi ingenting, vi måste samarbeta, även om vi har olika uppfattningar. Det har fungerat mycket smidigare i detaljplaneprocessen, det är en process under utveckling och det finns potential att utveckla det ytterligare säger Hans. Han ser hur roller och ansvar blir tydligare. Ett positivt exempel i processen är också lantmäteriet.
– Jag vill lyfta fram lantmäteriets arbete i detta projekt som varit komplicerat med mycket frågor men det funkade så geschwind summerar Hans.

 


Bakgrund: Kallebäcks Terrasser – Smörgatan

– 265 av lägenheterna ska stå klara till 2021 som en del av BoStad2021. Totalt kommer 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler byggas. Byggaktör är Wallenstam.

– Efter att avtalet med Arla tecknades 2013 startade ett visionsarbete. Under 2015 följde dialogträffar och arbete med detaljplan och koncept med arkitekterna. I början av arbetet med att ta fram området fick tre arkitektkontor arbeta parallellt och diskutera lösningar.

– Under 2016 var rivningsarbetet klart och året därefter följde projektering. 2019 vann detaljplanen laga kraft och ett första spadtag togs.

 

Bilder från byggarbetsplatsen

Visionsbilder