24okt

Kosmosgatan radar upp sig

Ett halvår efter första spadtaget har mycket hänt ute på Kosmosgatan. De första radhusen är på plats och i november 2019 påbörjas nästa etapp.

Anders Johansson är Balders projektledare för Kosmosgatan och tar emot på byggarbetsplatsen en göteborgsk oktoberdag. Efter att arbetena drog igång under våren 2019 står nu de första radhusen på plats. Inne i husen fixas det med väggarna, spackel har precis dragits över skruvhål och de tillfälliga bygglamporna lyser upp.

En kik ut genom lägenhetsfönstret visar det som kommer bli en innergård för föreningen. Andra delar av området kommer delas med de andra som bor i området. Trafikkontorets arbeten med bland annat en ny cirkulationsplats är avslutade. Det är mycket som har hänt och som kommer att hända.
– Tittar man tekniskt är det en utmaning med allt som händer samtidigt, det bor många här och vi river, vi skapar oljud, men det är extremt lite klagomål, berättar Anders. Många tycker det är spännande med det som nu kommer till i området som byggdes på 1960-talet.

Nästa etapp i november
Den 1 november börjar arbetet med nästa del av radhusområdet då 23 radhus ska byggas. Redan nu sker förberedande arbeten på det som kallas Bergsjö Hage. Området består nämligen av stora volymer med torv som behöver tas bort och ersättas av massor som går att bygga på. Grävskoporna behöver gräva fyra meter ner. Bortom området där husen kommer att stå ser vi ett gammalt parkeringshus. Det kommer att rivas för att ge plats åt bostäder.

De nya radhusen är på 119 kvadratmeter och har många rum för att ge plats åt hela familjen, radhusen är populära hos barnfamiljer.

– Många av de som köpt är inte från området men har anknytning till det, de har bott här tidigare eller känner området genom vänner som bor här, berättar Anders. De nya radhusen breddar också utbudet i ett område som sedan det byggdes dominerats av hyreslägenheter.
– Det går att bygga bostadsrätter här, och vi bygger både det och hyresrätter, det möjliggör en boendekarriär, berättar Anders.

 

Anders, som har verkat inom branschen i 20 år, har arbetat för Balder projektutveckling sedan Balder 2012 började satsa på att bygga bostäder. De hus som nu uppförs har föregångare i Hjällbo och i Kolla i Kungsbacka. Det skapar en trygghet att veta slutresultatet och att det blir bra boende.

Kombination av nybyggt och upprustning
Projektet på Kosmosgatan består dels av de nybyggda radhusen men i en senare etapp kommer även 3 st punkthus att byggas med uppåt 180 lägenheter. Precis som i BoStad2021-projekten på Munspelsgatan och Långströmsgatan rustar Balder upp sina hyresfastigheter i området. Det handlar bland annat om att tvätta fasader, glasa in balkonger och modernisera lägenheter och tvättstugor. En annan del är att utveckla innergårdarna genom till exempel nya lekplatser.

Hur ser du på projektet som del i BoStad2021?
– En punktinsats som i BoStad2021 är ett fantastiskt bra sätt att skapa byggrätter och att ha en dedikerad organisation, det gör vi gärna framöver, grundidén är jättebra, summerar Anders.