08okt

Kronjuvelen uppe i 80

Nu är BoStad2021-projektet Valskvarnsgatan uppe i full höjd med sina 80 meter. Om drygt ett år startar inflyttningarna i det nya tegellandmärket.

Det blev som Magnus Söderholm sa. Först tar det tid men sedan går det snabbt. När första spadtaget för BoStad2021-projektet Valskvarnsgatan startade berättade JM:s projektledare om vad som låg framför projektet Kronjuvelen, ett 80 meter högt nytt landmärke på Eriksberg. Det första året krävdes omfattande markarbeten och läggande av grunden. Men sedan har uppförandet gått i en rasande takt.
Magnus Söderholm tar emot på byggarbetsplatsen.
– Vi är uppe så nu håller vi på innanför fasaden där vi bygger fläktrum och gemensamhetslokal. Det har vi där uppe. Om två veckor har vi tät vägg. ”Tätt tak” är vi första veckan i november, berättar Magnus Söderholm och fortsätter:

– Vi följer våra planer. Marken med terräng bestående av storblockig berggrund var besvärlig men det har gått jättebra. Betong och prefab har gått strålande. Huset var uppe vecka 33 och vi fick upp det på 7,5 månad. Det är 150 element per plan gånger 23. Vi började med sju dagars stighastighet men kom ner i fem, summerar Magnus.

Det rör sig om så kallade sandwichelement i fyra lager med tegel, betong, isolering, betong som raskt monteras upp. Det är ett stort projekt med 120 personer som är på plats och arbetar just nu. Till våren blir det som mest 180 på arbetsplatsen.
– Vi bygger 283 lägenheter på en gång så det är allt på en gång. Vi kommer göra alla momenten på en gång under våren så då går det ut mycket folk.

Restaurang och tågkupéfönster
En annan del av huset är den kommande restaurangen i bottenplan.
– Vi tror på en restaurang i och med genomströmningen av folk med bussarna som går här. En fördel även för huset att det blir liv i området, berättar Magnus. På bottenplan finns också entrén och en entré som får en lounge-känsla.

Från bottenplan tar vi oss upp till toppen av huset. Här kommer samlingslokalen med bland annat bastu att finnas och runt lokalen finns en gångpromenad. Det kommer bli en markerad topp som lyser upp, inte helt olikt en fyr. Fasaden kommer också att få fasadbelysning med ett mjukvarmt ljus. Lägenheterna högst upp bjuder på ett verkligt göteborgspanorama. Fönsterna som monteras på balkongen är av tågkupétyp, de skjuts enkelt ner och upp.

Guldkorn och gårdshuset Lilla Guldkornet
Men det är inte bara Kronjuvelen som byggs. Det finns ytterligare två hus som är under uppförande. Dels är det Guldkornet med 14 våningar och så ett gårdshus emellan som kallas Lilla Guldkornet, ett femvåningshus med 30 lägenheter. JM har dessutom mer på gång i närheten. När hamnbanan har flyttats byggs ytterligare bostäder.

För Kronjuvelens del börjar de första boende flytta in om ett knappt år.