08okt

Läget på Gunnestorpsvägen

BoStad2021-projektet på Gunnestorpsvägen i Tuve hade första spadtag i april 2019. Då såg området ut som en stor åker, nu tornar här de första huskropparna och byggkranarna arbetar för fullt. Men det byggs inte bara nya bostäder, här uppförs även en ny förskola och vägen får en ny dragning. Ingela Bengtsson Schiötz på Fastighetskontoret är projektledare från Göteborgs Stad.

Hej Ingela! Vad händer just nu i BoStad2021-projektet på Gunnestorpsvägen?

– Husen växer fram nu på tre av fyra kvarter och kommer att vara klara under 2021. Förskolans bottenplatta börjar bli klar. Helt klar blir förskolan hösten 2020.

Vad händer därefter?
– Gunnestorpsvägens ombyggnad med gång- och cykelväg, trädallé och cirkulationsplats påbörjas hösten 2020. Det ska också komma upp ett plank om ca 70 meter längs Gunnestorpsvägen. Planket är i en gestaltningsfas.

Sedan handlar det om att få till grönska?
– Finlir med park och planteringar kommer 2022.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att omvandla Gunnestorpsvägen till en stadsgata med högre stadsmässiga kvaliteter samt att möjliggöra för nya bostäder och förskola. Detaljplanen medger uppförande av totalt ca 380 bostäder i fyra till sex våningar i kvarterstruktur samt en ny förskola med åtta avdelningar. En del av lägenheterna ska innehålla BMSS-boende (boende med särskild service). Detaljplanen innebär också att de befintliga planskilda korsningarna längs med Gunnestorpsvägen ersätts med passager i markplan och aktiva fasader möjliggörs längs med stråket

Läs mer om detaljplanen