17jul

Långströmsallén – nu är punkthusen uppe

Långströmsgatan bjuder på högsommarväder när Karin Henström, fastighetsutvecklare på Balder, tar emot för att visa statusen på projektet. I oktober 2018 togs det första spadtaget för BoStad2021-projektet som ingår i en stor omvandling av området från 1960-talet. För den som var med då är det nu slående hur snabbt byggnationen ägt rum där tre punkthus nu står uppe.

– Stommarna är uppe på alla tre hus, vi håller tidplanen. Det sista taket är på innan semestern. Stomresningen gick väldigt snabbt. Att det är tre identiska hus ger synergieffekter berättar Karin. Vi går upp i ett av de nya husen och får en utsikt som sträcker sig in mot centrala Göteborg. I en annan del av huset går utsikten bort på Älvsborgsbron. De tre husen kommer bilda bostadsrättsföreningen Triliten. På andra sidan gatan kommer ett hus för bostadsrättsföreningen Bergsfallet att byggas.

kommer förbi: – Den största utmaningen är ytan. Det går bra i och med att det är prefabricerade hus. Ska man summera så har vi väldigt bra samarbete mellan alla aktörer i området. Förutom nyproduktionen och arbete med att flytta gatan, pågår både ett utomhusmiljöprojekt och renoveringar i området.

Långströmsgatan är inte bara de nya husen. Här renoveras nu de gamla husen från 1960-talet in- och utvändigt. En ny förskola kommer byggas och just nu bygger Balder också ett nytt kontor för fastighetsskötseln, ett så kallat Bo-kontor. Balder driver också ett utemiljöprojekt där gårdarna rustas upp samtidigt som parkeringsplatser flyttas. När vi går igenom området ser vi de nyrenoverade husen jämte de gamla och parkering för elbilar. Denna typ av förtätning gör Balder även i andra projekt i BoStad2021 på Kosmosgatan, Munspelsgatan och Smörslottsgatan.


Området är vidsträckt och det är en faktor som Balder och Tornstaden måste ha med tillsammans med att mycket sker på en och samma gång.
– Utmaningen i att förtäta är samordningen. Framkomligheten i området måste vara intakt. Hyresgäster och räddningstjänst måste ha tillfredsställande framkomlighet och fria vägar till husen och Renova måste kunna komma intill och tömma underjordsbehållare (så kallade molucker). Parkeringsplatser flyttas om hela tiden och vissa hyresgäster har särskilda behov såsom HKP-plats till exempel. Det gäller att informera och hålla alla uppdaterade hela tiden. berättar Karin. Just nu är det omkring 30 byggare på plats och platsledningen är fyra personer och en praktikant. Att mycket görs på en och samma gång är för att hitta synergier.

En annan stor förändring blir omförläggningen av gatan, ett arbete som utförs av Trafikkontoret. Även här är det full verksamhet för att bli klara i tid under sommaren. Den nuvarande gatusträckningen kommer istället att bebyggas med hus. Den första inflyttningen kommer ske i december 2019 i det första huset. Mittenhuset följer sedan i februari 2020 och det tredje och sista ny huset är klart för inflyttning i april 2020.