18jun

Låt stå! Nya skolor i BoStad2021

BoStad2021 handlar om fler bostäder men planerna gör också att skolor uppförs när elevunderlagen ökar.

– Det är viktigt att få till en helhet när bostäder byggs och skolor är en viktig del i detta. I BoStad2021 och övriga stadsutvecklingsprojekt är det också viktigt att säkerställa tillgång till förskoleplatser och social service, berättar Magnus Uhrberg, projektledare för BoStad2021 på Fastighetskontoret.

Många är projekten i BoStad2021 som också innebär att nya skolor uppförs. Planerna inom BoStad2021 medger skolor för drygt 2500 elever. Detta är en viktig del i arbetat med skolor som sker i ett växande Göteborg. Lokalförvaltningen på Göteborgs stad har en omfattande verksamhet med 200 olika investeringsprojekt som pågår i olika skeden.

Slottsbergsskolan
Bredvid Munspelsgatan byggs en helt ny skola, Slottsbergsskolan som ritats av arkitektbyrån D Office. Den kommer att ha plats för ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6. Dessutom kommer kulturskolan att rymmas i den nya byggnaden och det byggs även en idrottshall. I maj 2020 är skolan färdig. Den nya skolan ingår inte i en BoStad2021-detaljplan men är en effekt av alla bostäder som BoStad2021 och ordinarie produktion genererar i området med bland annat nya landmärket Sjöstjärnan. 3000 lägenheter kommer vara klara i skolans närområde fram till 2021 och fram till 2035 ytterligare 4000.

Härlandatjärnskolan
Skolorna byggs för att möta ett större elevunderlag. Så är fallet bland annat i Björkekärr där Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget har BoStad2021-projekt med totalt cirka 300 bostäder. Här byggs Härlandatjärnskola som planeras stå färdig lagom till terminsstarten hösten 2022.
– Vi ska bygga en grundskola, F-9 som är tvåparallellig med plats för 560 elever, berättar Susanne Rasmusson på projektledare på Lokalförvaltningen. Hon konstaterar att förvaltningen kan bygga skolor men att det samtidigt alltid finns utmaningar och saker som händer i ett projekt. Hon har också noterat hur även det digitala precis som i övriga samhället förändrat hur skolorna utformas och används. Det kommer också byggas en ny idrottshall i anslutning till skolan.

Saffran inspirerar skola
I Gårdsten uppförs en F-3-skola med plats för ca 300 elever på Saffransgatan. Skolans arkitektur har tagit inspiration från Gårdstens kryddtema med en fasad som går i gult glaserat tegel och anspelar på saffran. Inuti har basilika (grön), lavendel (lila) och timjans blommor (rosa) satt färgerna. Den kommer också att kunna användas utanför skoltid och hyras ut för evenemang. Den beräknas står klar under senare delen av 2021.

Skolan på Saffransgatan i Gårdsten (visionsbild)

Det största skolprojektet
Den klart största skolan med BoStad2021-anknytning blir i detaljplanen Olof Asklunds gata i Högsbo. Här räknas med ett elevantal på upp till 900 elever. Även när det gäller förskola står planen ut med 16 nya förskoleavdelningar. Området är ett av de största stadsutvecklingsområdena i Göteborg där ett tidigare utpräglat industriområde görs om till blandstad. Skola kommer att ligga i anslutning till Änggårdsbergen i områdets sydöstra hörn. Utmärkande och nytt är förslaget att delar av skolgården ska vara på byggnadernas tak för att för att kunna maximera utomhusytorna.

Den nya skolan omfattar är på 9 000 kvadratmeter och ska preliminärt vara klar till terminsstarten i augusti 2022. Utöver projekten som presenteras här kommer det inom BoStad2021:s detaljplaner även uppföras skolor vid Smörgatan i Kallebäck och Fixfabriken.

 

Tre andra nya skolor i Göteborg

Frejaskolan
Frejaskolan i Tynnered ersatte Grevegårdsskolan och är en F-9-skola med plats för 650 elever. Den nya skolan är en samlingsplats i området som används även utanför skoltid. Här finns bibliotek, kulturskola, idrottshall, miniaula och restaurang.

Kvibergsskolan
2019 startade Kvibergsskolan sin verksamhet som del i att det gamla militärområdet blir bostadsområde. Bland det som utmärker skolan är ett så kallat makerspace där eleverna programmerar och experimenterar och en modern utformning av lokalerna och skolgården.

Landamäreskolan
Skolan invigdes 2016 och här går 400 elever i F-3 i grund- och särskola. Arkitekturen präglas av trä där 80 procent av byggnaden är i trämaterial. Skolan utmärker sig genom 10 flexibla undervisningsrum som anpassas efter gruppstorlekar. Dessutom finns två amfiteaterliknande uteklassrum.