03nov

Maria ny projektledare i BoStad2021

Maria Carlund är ny projektledare i BoStad2021. Här berättar hon om intrycken hittills och tankarna kring att jobba som i BoStad2021.

Maria Carlund började som projektledare på Fastighetskontoret i augusti och kommer närmast från rollen som mark- och exploateringsingenjör på Borås Stad. Hon har även varit fastighetsmäklare i Göteborg. I BoStad2021 arbetar Maria som projektledare för projekten Högsbohöjd (Ekebäckshöjd) och Fyrklöversgatan. Hon är även biträdande projektledare för Fixfabriken och Smörslottsgatan.

Dina intryck hittills?
– Jag började i augusti och har väl inte riktigt hunnit landa i det ännu, men mina första intryck är att det händer otroligt mycket i Göteborg just nu som kommer att bli mer synligt för allmänheten inom en ganska snar tid. Det känns väldigt roligt och spännande att få vara en del av det som händer just nu, liksom att få vara med och påverka stadens framtid.

Maria Carlund tillsammans med Anders Nordstedt Boix från Stena Fastigheter under ett besök på Ekebäckshöjd.

Hur är det att arbeta i projektform som i BoStad2021?
– Inom samhällsbyggnad, och i exploateringsprocessen, arbetar Göteborgs Stad generellt i projektform i alla exploateringsprojekt. Vi exploateringsingenjörer på Fastighetskontoret har en projektledarroll och ansvarar för hela exploateringsprojektet. De projekt som jag fått äran att ta över är till största delen under utbyggnad och några av dessa ingår i BoStad2021 medan andra tillhör normalproduktionen.

Den stora skillnaden mellan projekten inom BoStad2021 och de som tillhör normalproduktionen är den snäva tidsramen med styrning mot en väldigt tydlig deadline.
– Jag tycker att projektformen som används för exploateringsprojekten i Göteborg verkar vara en väldigt bra idé, att man som exploateringsingenjör är med hela vägen och tar rollen som projektledare just av den anledningen.

 

Läs mer om projekten
Högsbohöjd (Ekebäckshöjd)
Fyrklöversgatan
Fixfabriken
Smörslottsgatan