04feb

Merkuriusgatan lyfter taken

Det pågår full aktivitet på Merkuriusgatan och för Egnahemsbolagets BoStad2021-projekt. Fyra hus är nu resta och genom en snillrik metod lyfts taken på.

– Nu har vi rest fyra hus och det femte håller på att resas nu, berättar Conny Hazell som är Egnahemsbolagets projektledare när vi möter honom på plats en sådan där regnstormig dag, som många menar bara Göteborg kan bjuda på. Men när besökaren ser husen växa fram glöms vädret snabbt bort. Byggarna står vid flitens lampor som lyser på olika delar av byggområdet. I ett av husen ligger spackellukten härligt tung innan den torkar. En stor lastbil levererar byggmaterial.

Här visar sig också ett snillrikt sätt att bygga husen. Byggentreprenören Serneke bygger hustaken på marken för att sedan lyfta på dem på husen med hjälp av byggkran när väggarna kommit upp. Ett sätt för att kunna bygga parallellt och inte minst snabbt få på taket som väderskydd.

By med höjdskillnader och systerprojekt
Conny rör sig vant på området när vi går mot byggbodarna. Han har arbetat med projektet sedan sommaren 2019, men har byggt många hus runt om i Göteborg sedan det första jobbet med radhus i Örgryte 1979. Men det är första gången som han bygger i Bergsjön.

Arbetena drog igång under 2019 men redan hösten 2018 var det första spadtag tillsammans med systerprojekten i BoStad2021, som Familjebostäder och HP Boendeutveckling driver bredvid. Då startade markarbetena på platsen som tidigare var en kulle med hög skog. Det var ett omfattande arbete som krävdes för att kunna bygga husen. Höjdskillnaden som blivit har skapat ett bostadsområde med en högre och lägre del som tillsammans bildar Brf Bergsjöbyn.

Under en period var en stor fråga vilken utformning trapphusen skulle få. En gemensam och viktig lärdom som kommit ur det är att få med Göteborgs Stads arkitekturråd tidigare processen, redan i förfrågningsförfarandet. Arbetet har gett en ökad förståelse för varandras önskemål och krav. En förståelse för varandras förutsättningar har gjort att arbetet tar mindre tid och fungerar bättre.

64 nya lägenheter längs ny gata
Nyligen kom startbesked för två hus den längre platån så där följer inom kort arbetet med att gjuta bottenplattor. De 64 bostadsrätterna som byggs kommer att stå klara under 2020–2021. Det blir 27 stycken tvåor, 26 stycken treor och så 11 stycken fyror. Fem stycken tvåvåningshus med åtta lägenheter i varje på övre platån och 24 lägenheter fördelade på två stycken trevåningshus i den lägre delen.

– Det är många i Bergsjön som är intresserade, i regel säljs nyproducerade bostadsrätter till personer som redan bor i närheten. 70 procent av alla som köper nyproducerat bor inom tre kilometer. Men en annan grupp som identifierats är personer som flyttar in till Göteborg, berättar Annika Mayer på Egnahemsbolaget som också är med.

Även utanför själva byggområdet har det hänt grejer. Trafikkontoret har anlagt en helt ny gata, Erisgatan som fått sitt namn en dvärgplanet i Jupiterbältet. Även en gång- och cykelbanan som binder samman området med Bergsjöns centrum har byggts och en park med körsbärsträd som blir en ny mötesplats. Parken som tagits fram av Park- och naturförvaltningen blev klar hösten 2019.

Egnahemsbolagets projekt går bra och enligt gällande tidplan. – Jag ser fram emot att se det färdigt! Då är det jättekul! säger Conny. I mars 2020 följer den första klara visningslägenheten. Projektet kommer att ha säljstart under våren 2020 med inflyttningar under 2020–2021.

 

Om Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget uppdrag är att tillföra bostadsrätter och att kunna erbjuda ett självägt boende, äganderätt eller bostadsrätt, till göteborgare. Det har varit så sedan verksamheten startades 1933.
– De första vi byggde var i Bräcke och där var folk med själva och byggde. Folk gjorde då dagsverken när husen uppfördes, berättar Conny. Idag fungerar det inte på samma sätt med självbyggeri som ersatts med nyckelfärdiga lösningar men Egnahemsbolaget fyller en nisch på bostadsrättsmarknaden genom sina projekt ibland annat Nordöstra Göteborg där projekt just nu pågår bland annat i Gårdsten.