25maj

Mycket på gång i Gårdsten

Nybyggnation av bostäder kommer att innebära ett lyft för alla som bor och vistas i Gårdsten Centrum. Här ska 300 lägenheter och radhus med blandade upplåtelseformer byggas. Tanken är att skapa närhet till service och förutsättningar för företag och handel finns som en central del i planerna. Gårdsten är en stadsdel som rent geografiskt är något avklippt från övriga i Göteborg och därför har stort behov av ett eget levande centrum. Ett nytt torg ska skapas som ramas in av caféer, restauranger, vårdcentral, butiker och en saluhall.

Det nya centrumet ska vara en attraktiv och självklar plats för sociala möten för alla som bor i Gårdsten. Den miljö vi vill skapa ska bidra till att locka folk utifrån att flytta hit och även ge invånarna i Gårdsten möjlighet att göra boendekarriär säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

Försäljningen av både radhus och lägenheter kommer att delas in i etapper och den första etappen beräknas säljstarta till hösten. DÃ¥ kommer bostäder i det femton våningar höga huset samt tre radhus att erbjudas till försäljning. Flytta in kan man göra preliminärt från 2020. Serneke kommer att ställa ut en showbox i Gårdsten Centrum så att alla förbipasserande kan kika in och få en känsla för hur det nya Gårdsten kommer att se ut.